Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Dung dịch axit tiêu chuẩn - Axit Clohydric (HCl) SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
• Available in sizes from 500 ml to 20 liters.
- Flexibility of volume and better economy with large volumes.

• Manufactured and tested under and ISO Certified Quality Program.
- Consistency between product lots.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-030-100 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N 500ml
250-030-101 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N L
250-030-102 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N 5L
250-030-103 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N 10L
250-030-104 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N 20L
250-030-105 Hydrochloric Acid, HCl, 0.01N (T.V) 500ml
250-030-130 Hydrochloric Acid, HCl, 0.02N 500ml
250-030-131 Hydrochloric Acid, HCl, 0.02N L
250-030-132 Hydrochloric Acid, HCl, 0.02N 5L
250-030-133 Hydrochloric Acid, HCl, 0.02N 10L
250-030-134 Hydrochloric Acid, HCl, 0.02N 20L
250-030-160 Hydrochloric Acid, HCl, 0.05N 500ml
250-030-161 Hydrochloric Acid, HCl, 0.05N L
250-030-162 Hydrochloric Acid, HCl, 0.05N 5L
250-030-163 Hydrochloric Acid, HCl, 0.05N 10L
250-030-164 Hydrochloric Acid, HCl, 0.05N 20L
250-030-190 Hydrochloric Acid, HCl, 0.1N 500ml
250-030-191 Hydrochloric Acid, HCl, 0.1N L
250-030-192 Hydrochloric Acid, HCl, 0.1N 5L
250-030-193 Hydrochloric Acid, HCl, 0.1N 10L
250-030-194 Hydrochloric Acid, HCl, 0.1N 20L
250-030-220 Hydrochloric Acid, HCl, 0.2N 500ml
250-030-221 Hydrochloric Acid, HCl, 0.2N L
250-030-222 Hydrochloric Acid, HCl, 0.2N 5L
250-030-223 Hydrochloric Acid, HCl, 0.2N 10L
250-030-224 Hydrochloric Acid, HCl, 0.2N 20L
250-030-250 Hydrochloric Acid, HCl, 0.25N 500ml
250-030-251 Hydrochloric Acid, HCl, 0.25N L
250-030-252 Hydrochloric Acid, HCl, 0.25N 5L
250-030-253 Hydrochloric Acid, HCl, 0.25N 10L
250-030-254 Hydrochloric Acid, HCl, 0.25N 20L
250-030-280 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5N 500ml
250-030-281 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5N L
250-030-282 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5N 5L
250-030-283 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5N 10L
250-030-284 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5N 20L
250-030-310 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5167N 5L
250-030-311 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5167N 10L
250-030-312 Hydrochloric Acid, HCl, 0.5167N 20L
250-030-340 Hydrochloric Acid, HCl, 0.645N 5L
250-030-341 Hydrochloric Acid, HCl, 0.645N 10L
250-030-342 Hydrochloric Acid, HCl, 0.645N 20L
250-030-370 Hydrochloric Acid, HCl, 0.773N 5L
250-030-371 Hydrochloric Acid, HCl, 0.773N 10L
250-030-372 Hydrochloric Acid, HCl, 0.773N 20L
250-030-400 Hydrochloric Acid, HCl, 1N 500ml
250-030-401 Hydrochloric Acid, HCl, 1N L
250-030-402 Hydrochloric Acid, HCl, 1N 5L
250-030-403 Hydrochloric Acid, HCl, 1N 10L
250-030-404 Hydrochloric Acid, HCl, 1N 20L
250-030-430 Hydrochloric Acid, HCl, 2N 500ml
250-030-431 Hydrochloric Acid, HCl, 2N L
250-030-432 Hydrochloric Acid, HCl, 2N 5L
250-030-433 Hydrochloric Acid, HCl, 2N 10L
250-030-434 Hydrochloric Acid, HCl, 2N 20L
250-030-460 Hydrochloric Acid, HCl, 2.4N 500ml
250-030-461 Hydrochloric Acid, HCl, 2.4N L
250-030-462 Hydrochloric Acid, HCl, 2.4N 5L
250-030-463 Hydrochloric Acid, HCl, 2.4N 10L
250-030-464 Hydrochloric Acid, HCl, 2.4N 20L
250-030-490 Hydrochloric Acid, HCl, 3.8N (5L) 5L
250-030-491 Hydrochloric Acid, HCl, 3.8N (10L) 10L
250-030-492 Hydrochloric Acid, HCl, 3.8N (20L) 20L
250-030-520 Hydrochloric Acid, HCl, 5N 500ml
250-030-521 Hydrochloric Acid, HCl, 5N L
250-030-522 Hydrochloric Acid, HCl, 5N 5L
250-030-523 Hydrochloric Acid, HCl, 5N 10L
250-030-524 Hydrochloric Acid, HCl, 5N 20L
250-030-550 Hydrochloric Acid, HCl, 6N 500ml
250-030-551 Hydrochloric Acid, HCl, 6N L
250-030-552 Hydrochloric Acid, HCl, 6N 5L
250-030-580 Hydrochloric Acid, HCl, 6.25N 500ml
250-030-581 Hydrochloric Acid, HCl, 6.25N L
250-030-582 Hydrochloric Acid, HCl, 6.25N 5L
250-030-610 Hydrochloric Acid, HCl, 8N 500ml
250-030-611 Hydrochloric Acid, HCl, 8N L
250-030-612 Hydrochloric Acid, HCl, 8N 5L
250-030-640 Hydrochloric Acid, HCl, 10N 500ml
250-030-641 Hydrochloric Acid, HCl, 10N L
250-030-642 Hydrochloric Acid, HCl, 10N 5L
250-030-670 Hydrochloric Acid, HCl, 1% v/v 500ml
250-030-671 Hydrochloric Acid, HCl, 1% v/v L
250-030-672 Hydrochloric Acid, HCl, 1% v/v 5L
250-030-673 Hydrochloric Acid, HCl, 1% v/v 10L
250-030-674 Hydrochloric Acid, HCl, 1% v/v 20L
250-030-700 Hydrochloric Acid, HCl, 5% v/v 500ml
250-030-701 Hydrochloric Acid, HCl, 5% v/v L
250-030-702 Hydrochloric Acid, HCl, 5% v/v 5L
250-030-703 Hydrochloric Acid, HCl, 5% v/v 10L
250-030-704 Hydrochloric Acid, HCl, 5% v/v 20L
250-030-730 Hydrochloric Acid, HCl, 8.33% v/v 500ml
250-030-731 Hydrochloric Acid, HCl, 8.33% v/v L
250-030-732 Hydrochloric Acid, HCl, 8.33% v/v 5L
250-030-733 Hydrochloric Acid, HCl, 8.33% v/v 10L
250-030-734 Hydrochloric Acid, HCl, 8.33% v/v 20L
250-030-760 Hydrochloric Acid, HCl, 10% v/v 500ml
250-030-761 Hydrochloric Acid, HCl, 10% v/v L
250-030-762 Hydrochloric Acid, HCl, 10% v/v 5L
250-030-763 Hydrochloric Acid, HCl, 10% v/v 10L
250-030-764 Hydrochloric Acid, HCl, 10% v/v 20L
250-030-790 Hydrochloric Acid, HCl, 20% v/v 500ml
250-030-791 Hydrochloric Acid, HCl, 20% v/v L
250-030-792 Hydrochloric Acid, HCl, 20% v/v 5L
250-030-793 Hydrochloric Acid, HCl, 20% v/v 10L
250-030-794 Hydrochloric Acid, HCl, 20% v/v 20L
250-030-820 Hydrochloric Acid, HCl, 25% v/v 500ml
250-030-821 Hydrochloric Acid, HCl, 25% v/v L
250-030-822 Hydrochloric Acid, HCl, 25% v/v 5L
250-030-823 Hydrochloric Acid, HCl, 25% v/v 10L
250-030-824 Hydrochloric Acid, HCl, 25% v/v 20L
250-030-850 Hydrochloric Acid, HCl, 33% v/v 500ml
250-030-851 Hydrochloric Acid, HCl, 33% v/v L
250-030-852 Hydrochloric Acid, HCl, 33% v/v 5L
250-030-853 Hydrochloric Acid, HCl, 33% v/v 10L
250-030-854 Hydrochloric Acid, HCl, 33% v/v 20L
250-030-880 Hydrochloric Acid, HCl, 50% v/v 500ml
250-030-881 Hydrochloric Acid, HCl, 50% v/v L
250-030-882 Hydrochloric Acid, HCl, 50% v/v 5L
250-030-883 Hydrochloric Acid, HCl, 50% v/v 10L
250-030-884 Hydrochloric Acid, HCl, 50% v/v 20L
250-030-910 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 500ml
250-030-911 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N L
250-030-912 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 5L
250-030-913 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 10L
250-030-914 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 20L

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.