Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ

Dung dịch đệm AccuSPEC SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
We offer a full range of pH buffers for most laboratory applications. Buffers are traceable to NIST standards and a comprehensive Certificate of Analysis is included. All buffers are certified at 25oC.
• Color coded and come with flip-top cap for easy dispensing. (for pH 4, 7 & 10)
• Available in various sizes from 500 ml to 20 liters.
• Certificates of Analysis include actual concentration, lot number, expiry date, and traceability to NIST, where applicable.
• Custom buffers are available, please contact us for more information.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-110-100 Dung dịch đệm pH 7.2 (phosphate), cho BOD 500ml
250-110-101 Dung dịch đệm pH 7.2 (phosphate), cho BOD L
250-110-102 Dung dịch đệm pH 7.2 (phosphate), cho BOD 5L
250-170-150 Dung dịch đệm Barium Borate-Hydroxide 500ml
250-170-151 Dung dịch đệm Barium Borate-Hydroxide L
250-170-250 Dung dịch đệm thuốc hiện màu 500ml
250-170-251 Dung dịch đệm thuốc hiện màu L
250-170-252 Dung dịch đệm thuốc hiện màu 5L
250-170-275 Dung dịch đệm pha loãng màu 500ml
250-170-276 Dung dịch đệm pha loãng màu L
250-170-277 Dung dịch đệm pha loãng màu 5L
250-200-000 Bộ dung dịch đệm 500ml
250-200-100 Dung dịch đệm Acetate cho As, ( pH 5.5 )  500ml
250-200-101 Dung dịch đệm Acetate cho As, ( pH 5.5 )  L
250-200-102 Dung dịch đệm Acetate cho As, ( pH 5.5 )  5L
250-200-130 Dung dịch đệm Acetate cho Br, (pH 4.6-4.7) 500ml
250-200-131 Dung dịch đệm Acetate cho Br, (pH 4.6-4.7) L
250-200-132 Dung dịch đệm Acetate cho Br, (pH 4.6-4.7) 5L
250-200-160 Dung dịch đệm Acetate cho Cl, (pH 4) 500ml
250-200-161 Dung dịch đệm Acetate cho Cl, (pH 4) L
250-200-162 Dung dịch đệm Acetate cho Cl, (pH 4) 5L
250-200-190 Dung dịch đệm Acetate cho CN, (pH 4.5) 500ml
250-200-191 Dung dịch đệm Acetate cho CN, (pH 4.5) 5L
250-200-192 Dung dịch đệm Acetate cho CN, (pH 4.5) 10L
250-200-220 Dung dịch đệm Acetate cho F 500ml
250-200-221 Dung dịch đệm Acetate cho F L
250-200-222 Dung dịch đệm Acetate cho F 5L
250-200-250 Dung dịch đệm axít với Cl- 500ml
250-200-280 Dung dịch đệm Acetic Acid - Ammonium Acetate 500ml
250-200-281 Dung dịch đệm Acetic Acid - Ammonium Acetate L
250-200-282 Dung dịch đệm Acetic Acid - Ammonium Acetate 5L
250-200-310 Dung dịch đệm Borate 500ml
250-200-311 Dung dịch đệm Borate L
250-200-312 Dung dịch đệm Borate 5L
250-200-340 Dung dịch đệm Borax, 0.00996M 500ml
250-200-341 Dung dịch đệm Borax, 0.00996M L
250-200-342 Dung dịch đệm Borax, 0.00996M 5L
250-200-343 Dung dịch đệm Borax, 0.00996M 10L
250-200-344 Dung dịch đệm Borax, 0.00996M 20L
250-200-370 Dung dịch đệm Boric Acid  L
250-200-371 Dung dịch đệm Boric Acid  5L
250-200-372 Dung dịch đệm Boric Acid  10L
250-200-373 Dung dịch đệm Boric Acid  20L
250-200-430 Dung dịch đệm TISAB với CDTA 5L
250-200-431 Dung dịch đệm TISAB với CDTA 10L
250-200-432 Dung dịch đệm TISAB với CDTA 20L
250-200-460 Dung dịch đệm TISAB II với CDTA 5L
250-200-461 Dung dịch đệm TISAB II với CDTA 10L
250-200-462 Dung dịch đệm TISAB II với CDTA 20L
250-200-490 Dung dịch đệm Carbonate  L
250-200-491 Dung dịch đệm Carbonate  5L
250-200-492 Dung dịch đệm Carbonate  10L
250-200-493 Dung dịch đệm Carbonate  20L
250-200-520 Dung dịch đệm Phosphate, 0.05M 500ml
250-200-521 Dung dịch đệm Phosphate, 0.05M L
250-200-522 Dung dịch đệm Phosphate, 0.05M 5L
250-200-523 Dung dịch đệm Phosphate, 0.05M 10L
250-200-524 Dung dịch đệm Phosphate, 0.05M 20L
250-200-550 Dung dịch đệm Phthalate 500ml
250-200-551 Dung dịch đệm Phthalate L
250-200-552 Dung dịch đệm Phthalate 4L
250-200-580 Dung dịch đệm pH 7.40 500ml
250-200-581 Dung dịch đệm pH 7.40 L
250-200-582 Dung dịch đệm pH 7.40 5L
250-200-584 Dung dịch đệm pH 7.40 20L
250-200-594 Dung dịch đệm Phosphate pH 7.4, 0.1M 20L
250-201-001 Dung dịch đệm pH 1 500ml
250-201-002 Dung dịch đệm pH 1 L
250-201-003 Dung dịch đệm pH 1 5L
250-201-004 Dung dịch đệm pH 1 10L
250-201-005 Dung dịch đệm pH 1 20L
250-202-001 Dung dịch đệm pH 2 500ml
250-202-002 Dung dịch đệm pH 2 L
250-202-003 Dung dịch đệm pH 2 5L
250-202-004 Dung dịch đệm pH 2 10L
250-202-005 Dung dịch đệm pH 2 20L
250-203-001 Dung dịch đệm pH 3 500ml
250-203-002 Dung dịch đệm pH 3 L
250-203-003 Dung dịch đệm pH 3 5L
250-203-004 Dung dịch đệm pH 3 10L
250-203-005 Dung dịch đệm pH 3 20L
250-204-004 Dung dịch đệm pH 4 10L
250-204-005 Dung dịch đệm pH 4 20L
250-204-502 Dung dịch đệm pH 4 đỏ 5L
250-204-503 Dung dịch đệm pH 4 đỏ 20L
250-204-509 Dung dịch đệm pH 4 đỏ Gallon
250-204-701 Dung dịch đệm pH 4 đậm đặc 500ml
250-204-702 Dung dịch đệm pH 4 đậm đặc L
250-205-001 Dung dịch đệm pH 5 500ml
250-205-002 Dung dịch đệm pH 5 L
250-205-003 Dung dịch đệm pH 5 5L
250-205-004 Dung dịch đệm pH 5 10L
250-205-005 Dung dịch đệm pH 5 20L
250-206-001 Dung dịch đệm pH 6 500ml
250-206-002 Dung dịch đệm pH 6 L
250-206-003 Dung dịch đệm pH 6 5L
250-206-004 Dung dịch đệm pH 6 10L
250-206-005 Dung dịch đệm pH 6 20L
250-207-001 Dung dịch đệm pH 7 500ml
250-207-002 Dung dịch đệm pH 7 L
250-207-003 Dung dịch đệm pH 7 5L
250-207-004 Dung dịch đệm pH 7 10L
250-207-005 Dung dịch đệm pH 7 20L
250-207-501 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng 500ml
250-207-502 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng 5L
250-207-503 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng 20L
250-207-509 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng Gallon
250-207-701 Dung dịch đệm pH 7 đậm đặc 500ml
250-207-702 Dung dịch đệm pH 7 đậm đặc L
250-208-001 Dung dịch đệm pH 8 500ml
250-208-002 Dung dịch đệm pH 8 L
250-208-003 Dung dịch đệm pH 8 5L
250-208-004 Dung dịch đệm pH 8 10L
250-208-005 Dung dịch đệm pH 8 20L
250-209-001 Dung dịch đệm pH 9 500ml
250-209-002 Dung dịch đệm pH 9 L
250-209-003 Dung dịch đệm pH 9 5L
250-209-004 Dung dịch đệm pH 9 10L
250-209-005 Dung dịch đệm pH 9 20L
250-210-001 Dung dịch đệm pH 10 500ml
250-210-002 Dung dịch đệm pH 10 L
250-210-003 Dung dịch đệm pH 10 5L
250-210-004 Dung dịch đệm pH 10 10L
250-210-005 Dung dịch đệm pH 10 20L
250-210-501 Dung dịch đệm pH 10 xanh 500ml
250-210-502 Dung dịch đệm pH 10 xanh 5L
250-210-503 Dung dịch đệm pH 10 xanh 20L
250-210-509 Dung dịch đệm pH 10 xanh Gallon
250-210-701 Dung dịch đệm pH 10 đậm đặc 500ml
250-210-702 Dung dịch đệm pH 10 đậm đặc L
250-240-220 Buffer Masking Reagent 500ml
250-240-221 Buffer Masking Reagent L
250-240-222 Buffer Masking Reagent 5L
250-240-510 Dung dịch đệm Mehlich  500ml
250-240-511 Dung dịch đệm Mehlich  L
250-240-512 Dung dịch đệm Mehlich  5L
250-240-740 Dung dịch đệm SMP 500ml
250-240-741 Dung dịch đệm SMP L
250-240-742 Dung dịch đệm SMP 5L
250-240-743 Dung dịch đệm SMP 10L
250-240-744 Dung dịch đệm SMP 20L

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.