Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ

Chất chỉ thị AccuSPEC SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
A full range of indicators are available for both Acid-Base, Oxidation-Reduction and Ionic Titrations. Products are available in a wide range of concentrations and volumes as well as custom formulations.

• Available in sizes from 60 ml to 20 liters.
- Flexibility of volume and better economy with large volumes.
• Certificate of Analysis with actual concentration, lot number, expiry date, and traceability to NIST, where applicable.
- Complete documentation for audit purposes.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-120-100 Alizarin Đỏ S, 1%, 60ml ea
250-120-101 Alizarin Đỏ S, 1% 125ml
250-120-102 Alizarin Đỏ S, 1% 500ml
250-120-103 Alizarin Đỏ S, 1% L
250-120-110 Brilliant Xanh (Ngậm nước), 1%, 60ml ea
250-120-111 Brilliant Xanh (Ngậm nước), 1% 125ml
250-120-112 Brilliant Xanh (Ngậm nước), 1% 500ml
250-120-113 Brilliant Xanh (Ngậm nước), 1% L
250-120-120 Bromcresol Xanh, 0.04%, 60ml ea
250-120-121 Bromcresol Xanh, 0.04% 125ml
250-120-122 Bromcresol Xanh, 0.04% 500ml
250-120-123 Bromcresol Xanh, 0.04% L
250-120-130 Bromcresol Xanh, 0.1% (Ngậm nước), 60ml ea
250-120-131 Bromcresol Xanh, 0.1% (Ngậm nước) 125ml
250-120-132 Bromcresol Xanh, 0.1% (Ngậm nước) 500ml
250-120-133 Bromcresol Xanh, 0.1% (Ngậm nước) L
250-120-140 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Ngậm nước), 60ml ea
250-120-141 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Ngậm nước) 125ml
250-120-142 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Ngậm nước) 500ml
250-120-143 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Ngậm nước) L
250-120-150 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Isop), 60ml ea
250-120-151 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Isopropanol) 125ml
250-120-152 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Isopropanol) 500ml
250-120-153 Bromcresol Xanh-Methyl Đỏ (Isopropanol) L
250-120-160 Bromcresol Purple, 0.04%, 60ml ea
250-120-161 Bromcresol Purple, 0.04% 125ml
250-120-162 Bromcresol Purple, 0.04% 500ml
250-120-163 Bromcresol Purple, 0.04% L
250-120-170 Xanh Bromophenol, 0.04%, 60ml ea
250-120-171 Xanh Bromophenol, 0.04% 125ml
250-120-172 Xanh Bromophenol, 0.04% 500ml
250-120-173 Xanh Bromophenol, 0.04% L
250-120-180 Xanh Bromophenol, 0.1%, 60ml ea
250-120-181 Xanh Bromophenol, 0.1% 125ml
250-120-182 Xanh Bromophenol, 0.1% 500ml
250-120-183 Xanh Bromophenol, 0.1% L
250-120-190 Xanh Bromophenol, 0.4%, 60ml ea
250-120-191 Xanh Bromophenol, 0.4% 125ml
250-120-192 Xanh Bromophenol, 0.4% 500ml
250-120-193 Xanh Bromophenol, 0.4% L
250-120-200 Xanh Bromophenol, 0.4%, 60ml ea
250-120-201 Xanh Bromophenol, 0.4% 125ml
250-120-202 Xanh Bromophenol, 0.4% 500ml
250-120-203 Xanh Bromophenol, 0.4% L
250-120-210 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.10%, 60ml ea
250-120-211 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.10% 125ml
250-120-212 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.10% 500ml
250-120-213 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.10% L
250-120-220 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.04%, 60ml ea
250-120-221 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.04 125ml
250-120-222 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.04 500ml
250-120-223 Chất chỉ thị Calmagite (Ngậm nước), 0.04 L
250-120-230 Đỏ Congo, 0.10% ea
250-120-231 Đỏ Congo, 0.10% 125ml
250-120-232 Đỏ Congo, 0.10% 500ml
250-120-233 Đỏ Congo, 0.10% L
250-120-240 Đỏ Congo, 0.04%, 60ml ea
250-120-241 Đỏ Congo, 0.04% 125ml
250-120-242 Đỏ Congo, 0.04% 500ml
250-120-243 Đỏ Congo, 0.04% L
250-120-250 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.04%, 60ml ea
250-120-251 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.04% 125ml
250-120-252 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.04% 500ml
250-120-253 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.04% L
250-120-260 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.1%, 60ml ea
250-120-261 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.1% 125ml
250-120-262 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.1% 500ml
250-120-263 m-Cresol Purple (Ngậm nước), 0.1% L
250-120-270 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-271 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-272 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-273 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-280 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-281 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-282 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-283 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-290 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-291 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-292 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-293 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-300 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-301 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-302 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-303 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-310 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-311 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-312 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-313 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-320 Tím tinh thể (hay tím Gentian), 60ml ea
250-120-321 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 125ml
250-120-322 Tím tinh thể (hay tím Gentian) 500ml
250-120-323 Tím tinh thể (hay tím Gentian) L
250-120-330 Eosin Y trong Alcohol, 0.25% w/v, 60ml ea
250-120-331 Eosin Y trong Alcohol, 0.25% w/v 125ml
250-120-332 Eosin Y trong Alcohol, 0.25% w/v 500ml
250-120-333 Eosin Y trong Alcohol, 0.25% w/v L
250-120-340 Eosin Y đậm đặc trong Alcohol, 1% w/v, 60ml ea
250-120-341 Eosin Y đậm đặc trong Alcohol, 1% w/v 125ml
250-120-342 Eosin Y đậm đặc trong Alcohol, 1% w/v 500ml
250-120-343 Eosin Y đậm đặc trong Alcohol, 1% w/v L
250-120-350 Erichrome Black T , 60ml ea
250-120-351 Erichrome Black T 125ml
250-120-352 Erichrome Black T 500ml
250-120-353 Erichrome Black T L
250-120-360 Erichrome Black T, 60ml ea
250-120-361 Erichrome Black T 125ml
250-120-362 Erichrome Black T 500ml
250-120-363 Erichrome Black T L
250-120-370 Sắt Amoni Sulfat 500ml
250-120-371 Sắt Amoni Sulfat L
250-120-380 Chất chỉ thị Ferroin, 0.025M, 60ml ea
250-120-381 Chất chỉ thị Ferroin, 0.025M 125ml
250-120-382 Chất chỉ thị Ferroin, 0.025M 500ml
250-120-383 Chất chỉ thị Ferroin, 0.025M L
250-120-390 Chất chỉ thị MBTH, 0.05%, 60ml ea
250-120-391 Chất chỉ thị MBTH, 0.05% 125ml
250-120-392 Chất chỉ thị MBTH, 0.05% 500ml
250-120-393 Chất chỉ thị MBTH, 0.05% L
250-120-400 Chất chỉ thị MBTH, 0.05%, 60ml ea
250-120-401 Methyl Da cam, 0.05% 125ml
250-120-402 Methyl Da cam, 0.05% 500ml
250-120-403 Methyl Da cam, 0.05% L
250-120-410 Methyl Da cam, 0.1%, 60ml ea
250-120-411 Methyl Da cam, 0.1% 125ml
250-120-412 Methyl Da cam, 0.1% 500ml
250-120-413 Methyl Da cam, 0.1% L
250-120-420 Methyl Da cam, 0.2%, 60ml ea
250-120-421 Methyl Da cam, 0.2% 125ml
250-120-422 Methyl Da cam, 0.2% 500ml
250-120-423 Methyl Da cam, 0.2% L
250-120-430 Methyl Purple, 60ml ea
250-120-431 Methyl Purple 125ml
250-120-432 Methyl Purple 500ml
250-120-433 Methyl Purple L
250-120-440 Methyl Đỏ, 0.02%, 60ml ea
250-120-441 Methyl Đỏ, 0.02% 125ml
250-120-442 Methyl Đỏ, 0.02% 500ml
250-120-443 Methyl Đỏ, 0.02% L
250-120-450 Methyl Đỏ, 0.1%, 60ml ea
250-120-451 Methyl Đỏ, 0.1% 125ml
250-120-452 Methyl Đỏ, 0.1% 500ml
250-120-453 Methyl Đỏ, 0.1% L
250-120-460 Methyl Đỏ, 0.1%, 60ml ea
250-120-461 Methyl Đỏ, 1% 125ml
250-120-462 Methyl Đỏ, 1% 500ml
250-120-463 Methyl Đỏ, 1% L
250-120-470 Methyl Đỏ-Methylene xanh, 60ml ea
250-120-471 Methyl Đỏ-Methylene xanh 125ml
250-120-472 Methyl Đỏ-Methylene xanh 500ml
250-120-473 Methyl Đỏ-Methylene xanh L
250-120-480 Tím Methyl, 0.02%, 60ml ea
250-120-481 Tím Methyl, 0.02% 125ml
250-120-482 Tím Methyl, 0.02% 500ml
250-120-483 Tím Methyl, 0.02% L
250-120-490 Xanh Methylene, 0.05%, 60ml ea
250-120-491 Xanh Methylene, 0.05% 125ml
250-120-492 Xanh Methylene, 0.05% 500ml
250-120-493 Xanh Methylene, 0.05% L
250-120-500 Xanh Methylene, 0.1%, 60ml ea
250-120-501 Xanh Methylene, 0.1% 125ml
250-120-502 Xanh Methylene, 0.1% 500ml
250-120-503 Xanh Methylene, 0.1% L
250-120-510 Xanh Methylene, 1%, 60ml ea
250-120-511 Xanh Methylene, 1% 125ml
250-120-512 Xanh Methylene, 1% 500ml
250-120-513 Xanh Methylene, 1% L
250-120-520 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1%, 60ml ea
250-120-521 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% 125ml
250-120-522 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% 500ml
250-120-523 1,10-Phenanthroline, C12H8N2, 0.1% L
250-120-530 Đỏ Phenol, 0.02%, 60ml ea
250-120-531 Đỏ Phenol, 0.02% 125ml
250-120-532 Đỏ Phenol, 0.02% 500ml
250-120-533 Đỏ Phenol, 0.02% L
250-120-540 Đỏ Phenol, 0.04%, 60ml ea
250-120-541 Đỏ Phenol, 0.04% 125ml
250-120-542 Đỏ Phenol, 0.04% 500ml
250-120-543 Đỏ Phenol, 0.04% L
250-120-560 Phenolphthalein (Ethan 1+1), 0.5%, 60ml ea
250-120-561 Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% 125ml
250-120-562 Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% 500ml
250-120-563 Phenolphthalein (Ethanol 1+1), 0.5% L
250-120-570 Phenolphthalein (Ethanol), 0.5%, 60ml ea
250-120-571 Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% 125ml
250-120-572 Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% 500ml
250-120-573 Phenolphthalein (Ethanol), 0.5% L
250-120-580 Phenolphthalein 1% (Isopropanol), 60ml ea
250-120-581 Phenolphthalein (Isopropanol), 1% 125ml
250-120-582 Phenolphthalein (Isopropanol), 1% 500ml
250-120-583 Phenolphthalein (Isopropanol), 1% L
250-120-590 Dung dịch gốc Phenolphthalein, 60ml ea
250-120-591 Dung dịch gốc Phenolphthalein 500ml
250-120-600 Dung dịch Phenolphthalein-Tartrazine, 60ml ea
250-120-601 Dung dịch Phenolphthalein-Tartrazine 500ml
250-120-610 n-Phenylanthranilic Acid, 60ml ea
250-120-611 n-Phenylanthranilic Acid 125ml
250-120-612 n-Phenylanthranilic Acid 500ml
250-120-613 n-Phenylanthranilic Acid L
250-120-620 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v 500ml
250-120-621 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v L
250-120-622 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v 4L
250-120-630 Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v 500ml
250-120-631 Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v L
250-120-632 Potassium Chromate, K2CrO4, 5% w/v 4L
250-120-640 Chất chỉ thị Starch 0.5%, 60ml ea
250-120-641 Chất chỉ thị Starch 0.5% 125ml
250-120-642 Chất chỉ thị Starch 0.5% 500ml
250-120-643 Chất chỉ thị Starch 0.5% L
250-120-650 Chất chỉ thị Starch 1%, 60ml ea
250-120-651 Chất chỉ thị Starch 1% 125ml
250-120-652 Chất chỉ thị Starch 1% 500ml
250-120-653 Chất chỉ thị Starch 1% L
250-120-660 Chất chỉ thị Starch 2%, 60ml ea
250-120-661 Chất chỉ thị Starch 2% 125ml
250-120-662 Chất chỉ thị Starch 2% 500ml
250-120-663 Chất chỉ thị Starch 2% L
250-120-670 Sulfo Da cam, 0.04%, 60ml ea
250-120-671 Sulfo Da cam, 0.04% 125ml
250-120-672 Sulfo Da cam, 0.04% 500ml
250-120-673 Sulfo Da cam, 0.04% L
250-120-680 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.04%, 60ml ea
250-120-681 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.04% 125ml
250-120-682 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.04% 500ml
250-120-683 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.04% L
250-120-690 Xanh Thymol (Methanol), 0.08%, 60ml ea
250-120-691 Xanh Thymol (Methanol), 0.08% 125ml
250-120-692 Xanh Thymol (Methanol), 0.08% 500ml
250-120-693 Xanh Thymol (Methanol), 0.08% L
250-120-700 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.4%, 60ml ea
250-120-701 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.4% 125ml
250-120-702 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.4% 500ml
250-120-703 Xanh Thymol (Ngậm nước), 0.4% L
250-120-710 Thymolphthalein, 0.05%, 60ml ea
250-120-711 Thymolphthalein, 0.05% 125ml
250-120-712 Thymolphthalein, 0.05% 500ml
250-120-713 Thymolphthalein, 0.05% L
250-120-720 Xylenol Da cam, 60ml ea
250-120-721 Xylenol Da cam 0.1% trong nước 125ml
250-120-722 Xylenol Da cam 500ml
250-120-730 Xylenol Da cam, 60ml ea
250-120-731 Xylenol Da cam 125ml
250-120-732 Xylenol Da cam 500ml

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.