Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ

Dung dịch chuẩn phân tích đất SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
Soil analysis requires a large set of prepared solutions for both analyte extraction and analysis. All solutions are prepared to comply with the recommendations of the Soil & Plant Analysis Council.
• Prepared as per guidelines from the "Handbook on Reference Methods for Soil Analysis", 1992 Edition.
- Compliance with the recommendations of the Soil & Plant Analysis Council.
• Available in sizes from 500 ml to 20 liters.
- Flexibility - Buy only what is required. Save money with large volumes.
• Certificate of Analysis with actual concentration, lot number, expiry date, and traceability to NIST, where applicable.
- Complete documentation for audit purposes.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-020-000 Dung dịch Axit Chromotopic (CTA) 500ml
250-020-001 Dung dịch Axit Chromotopic (CTA L
250-020-002 Dung dịch Axit Chromotopic (CTA 5L
250-030-550 Axit Clohydric, HCl, 6N 500ml
250-030-551 Axit Clohydric, HCl, 6N L
250-030-552 Axit Clohydric, HCl, 6N 5L
250-030-910 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 500ml
250-030-911 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N L
250-030-912 Hydrochloric Acid Zinc-Tested, HCl, 0.1N 5L
250-100-250 Amoni hydroxit, NH4OH, 3N 500ml
250-100-251 Amoni hydroxit, NH4OH, 3N L
250-100-252 Amoni hydroxit, NH4OH, 3N 5L
250-120-612 Axit n-Phenylanthranilic 500ml
250-120-613 Axit n-Phenylanthranilic L
250-204-001 Dung dịch đệm pH 4 500ml
250-204-002 Dung dịch đệm pH 4 L
250-204-003 Dung dịch đệm pH 4 5L
250-204-501 Dung dịch đệm pH 4 màu đỏ 500ml
250-207-001 Dung dịch đệm pH 7 500ml
250-207-002 Dung dịch đệm pH 7 L
250-207-003 Dung dịch đệm pH 7 5L
250-207-501 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng 500ml
250-207-502 Dung dịch đệm pH 7 màu vàng 5L
250-240-100 Thuốc thử chiết, AB-DTPA 5L
250-240-101 Thuốc thử chiết, AB-DTPA 10L
250-240-102 Thuốc thử chiết, AB-DTPA 20L
250-240-103 Thuốc thử tiêu chuẩn WEEE-RoHS 125ml
250-240-110 Thuốc thử hỗn hợp cho Phốt-pho, AB-DTPA 500ml
250-240-111 Thuốc thử hỗn hợp cho Phốt-pho, AB-DTPA L
250-240-112 Thuốc thử hỗn hợp cho Phốt-pho, AB-DTPA 5L
250-240-120 Acid Seed Reagent 500ml
250-240-121 Acid Seed Reagent L
250-240-122 Acid Seed Reagent 5L
250-240-130 Dung dịch đệm Adams-Evans 5L
250-240-131 Dung dịch đệm Adams-Evans 10L
250-240-132 Dung dịch đệm Adams-Evans 20L
250-240-140 Thuốc thử chiết Ammonium Acetate 5L
250-240-141 Thuốc thử chiết Ammonium Acetate 10L
250-240-142 Thuốc thử chiết Ammonium Acetate 20L
250-240-150 Ammonium Fluoride, NH4F, 1N 500ml
250-240-151 Ammonium Fluoride, NH4F, 1N L
250-240-152 Ammonium Fluoride, NH4F, 1N 5L
250-240-160 Thuốc thử gốc EDTA-Ammonium Fluoride 500ml
250-240-161 Thuốc thử gốc EDTA-Ammonium Fluoride L
250-240-162 Thuốc thử gốc EDTA-Ammonium Fluoride 5L
250-240-170 Thuốc thử Ammonium Molybdate 500ml
250-240-171 Thuốc thử Ammonium Molybdate L
250-240-172 Thuốc thử Ammonium Molybdate 5L
250-240-190 Thuốc thử APDC Butyl Acetate-Ethanol 500ml
250-240-191 Thuốc thử APDC Butyl Acetate-Ethanol L
250-240-192 Thuốc thử APDC Butyl Acetate-Ethanol 4L
250-240-200 Dung dịch chuẩn Bo trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-201 Dung dịch chuẩn Bo trong thuốc thử chiết L
250-240-202 Dung dịch chuẩn Bo trong thuốc thử chiết 5L
250-240-210 Thuốc thử chiết Bray P1 500ml
250-240-211 Thuốc thử chiết Bray P1 L
250-240-212 Thuốc thử chiết Bray P1 5L
250-240-213 Thuốc thử chiết Bray P1 10L
250-240-214 Thuốc thử chiết Bray P1 20L
250-240-220 Buffer Masking Reagent 500ml
250-240-221 Buffer Masking Reagent L
250-240-222 Buffer Masking Reagent 5L
250-240-230 Canxi Clorua, CaCI2, 0.01M 500ml
250-240-231 Canxi Clorua, CaCI2, 0.01M L
250-240-232 Canxi Clorua, CaCI2, 0.01M 5L
250-240-240 Canxi Clorua, CaCI2, 1M  500ml
250-240-241 Canxi Clorua, CaCI2, 1M  L
250-240-242 Canxi Clorua, CaCI2, 1M  5L
250-240-250 Dung dịch gốc Canxi Clorua 500ml
250-240-251 Dung dịch gốc Canxi Clorua L
250-240-252 Dung dịch gốc Canxi Clorua 5L
250-240-260 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-261 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết L
250-240-262 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 5L
250-240-270 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-271 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết L
250-240-272 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 5L
250-240-280 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-281 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết L
250-240-282 Dung dịch chuẩn Canxi trong thuốc thử chiết 5L
250-240-290 Dung dịch chuẩn Canxi trong nước 500ml
250-240-291 Dung dịch chuẩn Canxi trong nước L
250-240-292 Dung dịch chuẩn Canxi trong nước 5L
250-240-300 Dung dịch chuẩn Canxi Magiê 500ml
250-240-301 Dung dịch chuẩn Canxi Magiê L
250-240-302 Dung dịch chuẩn Canxi Magiê 5L
250-240-310 Cl 1000ppm từ KCl 500ml
250-240-311 Dung dịch chuẩn Clorua từ KCl L
250-240-312 Dung dịch chuẩn Clorua từ KCl 5L
250-240-320 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-321 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết L
250-240-322 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết 5L
250-240-330 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-331 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết L
250-240-332 Dung dịch chuẩn Đồng trong thuốc thử chiết 5L
250-240-340 Dung dịch chuẩn Đồng-Kẽm 500ml
250-240-341 Dung dịch chuẩn Đồng-Kẽm L
250-240-342 Dung dịch chuẩn Đồng-Kẽm 5L
250-240-350 Dung dịch khử trùng 500ml
250-240-351 Dung dịch khử trùng L
250-240-352 Dung dịch khử trùng 5L
250-240-360 Thuốc thử chiết DTPA 500ml
250-240-361 Thuốc thử chiết DTPA L
250-240-362 Thuốc thử chiết DTPA 5L
250-240-363 Thuốc thử chiết DTPA 10L
250-240-364 Thuốc thử chiết DTPA 20L
250-240-370 Dung dịch DTPA, 0.005M 500ml
250-240-371 Dung dịch DTPA, 0.005M L
250-240-372 Dung dịch DTPA, 0.005M 5L
250-240-380 Thuốc thử chiết vật liệu mùn L
250-240-381 Thuốc thử chiết vật liệu mùn 5L
250-240-390 Dung dịch chuẩn Fe trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-391 Dung dịch chuẩn Fe trong thuốc thử chiết L
250-240-392 Dung dịch chuẩn Fe trong thuốc thử chiết 5L
250-240-400 Dung dịch cân bằng Lanthanum 500ml
250-240-401 Dung dịch cân bằng Lanthanum L
250-240-410 Dung dịch sử dụng Lithium, 130.14ppm 500ml
250-240-411 Dung dịch sử dụng Lithium, 130.14ppm L
250-240-412 Dung dịch sử dụng Lithium, 130.14ppm 5L
250-240-420 Dung dịch gốc Magiê Clorua,  MgCl2 500ml
250-240-421 Dung dịch gốc Magiê Clorua,  MgCl2 L
250-240-422 Dung dịch gốc Magiê Clorua,  MgCl2 5L
250-240-430 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-431 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết L
250-240-432 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 5L
250-240-440 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-441 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết L
250-240-442 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 5L
250-240-450 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-451 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết L
250-240-452 Dung dịch chuẩn Magiê trong thuốc thử chiết 5L
250-240-460 Dung dịch chuẩn Mg trong thuốc thử chiết (Nước) 500ml
250-240-461 Dung dịch chuẩn Mg trong thuốc thử chiết (Nước) L
250-240-462 Dung dịch chuẩn Mg trong thuốc thử chiết (Nước) 5L
250-240-470 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-471 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết L
250-240-472 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết 5L
250-240-480 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-481 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết L
250-240-482 Dung dịch chuẩn Mn trong thuốc thử chiết 5L
250-240-490 Thuốc thử chiết Mehlich #1 500ml
250-240-491 Thuốc thử chiết Mehlich #1 L
250-240-492 Thuốc thử chiết Mehlich #1 5L
250-240-493 Thuốc thử chiết Mehlich #1 10L
250-240-494 Thuốc thử chiết Mehlich #1 20L
250-240-500 Thuốc thử chiết Mehlich #3 500ml
250-240-501 Thuốc thử chiết Mehlich #3 L
250-240-502 Thuốc thử chiết Mehlich #3 5L
250-240-503 Thuốc thử chiết Mehlich #3 10L
250-240-504 Thuốc thử chiết Mehlich #3 20L
250-240-510 Dung dịch đệm Mehlich 500ml
250-240-511 Dung dịch đệm Mehlich L
250-240-512 Dung dịch đệm Mehlich 5L
250-240-520 Thuốc thử chiết Mehlich-Bowling 500ml
250-240-521 Thuốc thử chiết Mehlich-Bowling L
250-240-522 Thuốc thử chiết Mehlich-Bowling 4L
250-240-530 Thuốc thử chiết Morgan 500ml
250-240-531 Thuốc thử chiết Morgan L
250-240-532 Thuốc thử chiết Morgan 5L
250-240-540 Dung dịch chuẩn Ni trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-541 Dung dịch chuẩn Ni trong thuốc thử chiết L
250-240-542 Dung dịch chuẩn Ni trong thuốc thử chiết 4L
250-240-550 Dung dịch chuẩn Nitrat-Nitơ 500ml
250-240-551 Dung dịch chuẩn Nitrat-Nitơ L
250-240-552 Dung dịch chuẩn Nitrat-Nitơ 5L
250-240-560 Thuốc thử chiết Nitrat-Nitơ 500ml
250-240-561 Thuốc thử chiết Nitrat-Nitơ L
250-240-562 Thuốc thử chiết Nitrat-Nitơ 4L
250-240-570 Dung dịch chuẩn Nitơ trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-571 Dung dịch chuẩn Nitơ trong thuốc thử chiết L
250-240-572 Dung dịch chuẩn Nitơ trong thuốc thử chiết 5L
250-240-580 Thuốc thử chiết Olsen 500ml
250-240-581 Thuốc thử chiết Olsen L
250-240-582 Thuốc thử chiết Olsen 5L
250-240-583 Thuốc thử chiết Olsen 10L
250-240-584 Thuốc thử chiết Olsen 20L
250-240-590 Thuốc thử chiết Olsen 500ml
250-240-591 Thuốc thử hỗn hợp Olsen L
250-240-592 Thuốc thử hỗn hợp Olsen 4L
250-240-600 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 500ml
250-240-601 Dung dịch chuẩn Phốt-pho L
250-240-602 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 5L
250-240-610 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 500ml
250-240-611 Dung dịch chuẩn Phốt-pho L
250-240-612 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 5L
250-240-620 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 500ml
250-240-621 Dung dịch chuẩn Phốt-pho L
250-240-622 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 5L
250-240-630 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 500ml
250-240-631 Dung dịch chuẩn Phốt-pho L
250-240-632 Dung dịch chuẩn Phốt-pho 5L
250-240-640 Dung dịch chuẩn Phốt-pho với Toluene 500ml
250-240-641 Dung dịch chuẩn Phốt-pho với Toluene L
250-240-642 Dung dịch chuẩn Phốt-pho với Toluene 5L
250-240-650 Kali Clorua, KCl, 0.0100M 500ml
250-240-651 Kali Clorua, KCl, 0.0100M L
250-240-652 Kali Clorua, KCl, 0.0100M 5L
250-240-653 Kali Clorua, KCl, 0.0100M 10L
250-240-654 Kali Clorua, KCl, 0.0100M 20L
250-240-660 Dung dịch gốc Kali Clorua 500ml
250-240-661 Dung dịch gốc Kali Clorua L
250-240-662 Dung dịch gốc Kali Clorua 5L
250-240-670 Thuốc thử Kali Đicromat, K2Cr2O7, 0.267N 500ml
250-240-671 Thuốc thử Kali Đicromat, K2Cr2O7, 0.267N L
250-240-672 Thuốc thử Kali Đicromat, K2Cr2O7, 0.267N 4L
250-240-680 Kali Phốt-phát (Đơn hóa trị), KH2PO4 500ml
250-240-681 Kali Phốt-phát (Đơn hóa trị), KH2PO4 L
250-240-682 Kali Phốt-phát (Đơn hóa trị), KH2PO4 5L
250-240-690 Dung dịch chuẩn Kali-Natri 500ml
250-240-691 Dung dịch chuẩn Kali-Natri L
250-240-692 Dung dịch chuẩn Kali-Natri 5L
250-240-700 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-701 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết L
250-240-702 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 5L
250-240-710 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-711 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết L
250-240-712 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 5L
250-240-720 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-721 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết L
250-240-722 Dung dịch chuẩn Kali trong thuốc thử chiết 5L
250-240-730 Dung dịch chuẩn Kali (trong nước) 500ml
250-240-731 Dung dịch chuẩn Kali (trong nước) L
250-240-732 Dung dịch chuẩn Kali (trong nước) 5L
250-240-740 Dung dịch đệm SMP 500ml
250-240-741 Dung dịch đệm SMP L
250-240-742 Dung dịch đệm SMP 5L
250-240-743 Dung dịch đệm SMP 10L
250-240-744 Dung dịch đệm SMP 20L
250-240-750 Dung dịch gốc Natri Clorua 500ml
250-240-751 Dung dịch gốc Natri Clorua L
250-240-752 Dung dịch gốc Natri Clorua 5L
250-240-753 Dung dịch gốc Natri Clorua 10L
250-240-754 Dung dịch gốc Natri Clorua 20L
250-240-760 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-761 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết L
250-240-762 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết 5L
250-240-770 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-771 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết L
250-240-772 Dung dịch chuẩn Natri trong thuốc thử chiết 5L
250-240-780 Dung dịch chuẩn Natri (trong nước), 1000ppm 500ml
250-240-781 Dung dịch chuẩn Natri (trong nước), 1000ppm L
250-240-782 Dung dịch chuẩn Natri (trong nước), 1000ppm 5L
250-240-790 Dung dịch pha loãng Strontium Chloride 500ml
250-240-791 Dung dịch pha loãng Strontium Chloride L
250-240-792 Dung dịch pha loãng Strontium Chloride 5L
250-240-800 Dung dịch chuẩn Lưu huỳnh (từ K2SO4) 500ml
250-240-801 Dung dịch chuẩn Lưu huỳnh (từ K2SO4) L
250-240-802 Dung dịch chuẩn Lưu huỳnh (từ K2SO4) 5L
250-240-810 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Bray) 500ml
250-240-811 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Bray) L
250-240-812 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Bray) 4L
250-240-820 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Mehlich #1) 500ml
250-240-821 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Mehlich #1) L
250-240-822 Dung dịch Lưu huỳnh-Molybdat (Mehlich #1) 4L
250-240-830 Dung dịch Superfloc, 1% w/v  500ml
250-240-831 Dung dịch Superfloc, 1% w/v  L
250-240-832 Dung dịch Superfloc, 1% w/v  5L
250-240-840 Dung dịch Triethanolamine (TEA), 0.0275M 500ml
250-240-841 Dung dịch Triethanolamine (TEA), 0.0275M L
250-240-842 Dung dịch Triethanolamine (TEA), 0.0275M 5L
250-240-850 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-851 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết L
250-240-852 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết 5L
250-240-860 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết 500ml
250-240-861 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết L
250-240-862 Dung dịch chuẩn Zn trong thuốc thử chiết 5L

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.