Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Bài viết mới nhất HỌC HỎI, CHIA SẺ, ĐÓNG GÓP! Leica Science Lab là cổng thông tin kiến thức của hãng Leica Microsystems, là nơi cung cấp các bài viết học thuật và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực hiển vi. Nội dung được thiết kế để hỗ trợ những kỹ thuật viên mới bắt đầu lẫn đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thường nhật. Những bài viết ứng dụng, hướng dẫn tương tác giúp khám phá kiến thức cơ bản về kính hiển vi và lĩnh vực công nghệ cao – hãy trở thành thành viên của cộng đồng Leica Science Lab và hãy chia sẻ kiến thức của bạn!
  • 27-01-2015, 2:05 pm Ảnh hưởng của các mẫu Mô và Thực vật trong Lưu thông tái tổ hợp Protein trong tế bào Thực vật.  Ảnh hưởng của các mẫu Mô và Thực vật trong Lưu thông tái tổ hợp Protein trong tế bào Thực vật. Sự phát triển của kỹ thuật tái tổ hợp DNA đã cho phép sử dụng thực vật để sản xuất dược phẩm sinh học. Trái với những nền tảng sản xuất khác, thực vật không đắt đỏ, dễ dàng để tăng cường và không gây bệnh con người. Hơn nữa, bởi vì thực vật có thể nhân chuỗi xử lý và sửa đổi những protein phức tạp trên người.
  • 27-01-2015, 1:48 pm Tái Hoàn lưu Đa- Ảnh cải thiện tỷ số tín hiệu so với nhiễu trên kính hiển vi Cổng Phát xạ Kích thích Suy giảm. Tái Hoàn lưu Đa- Ảnh cải thiện tỷ số tín hiệu so với nhiễu trên kính hiển vi Cổng Phát xạ Kích thích Suy giảm. Dò tìm cổng-thời gian , theo như tên gọi, là chỉ thu thập những phôtôn huỳnh quang sau một thời gian- trễ từ khi được kích thích, giảm bớt sự phức tạp, chi phí và cường độ soi sáng của kính hiển phát xạ kích thích (STED). Trong cổng kích thích sóng liên tục (CW-) của kính hiển vi STED, không gian phân giải được cải thiện với độ trễ thời gian gia tăng, nhưng tỉ lệ tín hiệu so với nhiễu giảm xuống.
  • 23-01-2015, 3:32 pm Siêu phân giải – Theo Quan điểm Suy luận về Độ phân giải của Kính hiển vi Quang học. Siêu phân giải – Theo Quan điểm Suy luận về Độ phân giải của Kính hiển vi Quang học. Từ khi siêu-phân giải trở thành phương thức ưa chuộng trong nghiên cứu sinh học, điều này ngày càng trở nên thông dụng. Vẫn còn nhiều tranh luận về siêu-phân giải và bản chất độ phân giải là gì. Ở đây, quan điểm truyền thống về độ phân giải kính hiển vi đã được thảo luận và các kỹ thuật xử lý tốt hơn so với truyền thống cũng được giới thiệu ngắn ngọn. Bức tranh bên phải cho thấy cường độ phân bố của ảnh của 2 điểm chỉ là tiêu chuẩn Rayleigh (mã hóa màu sai).