Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Giải pháp Thiết bị Thí nghiệm
Các ứng dụng cơ bản của tủ vi khí hậu (Tủ môi trường)

Các ứng dụng cơ bản của tủ vi khí hậu (Tủ môi trường)

02-11-2015, 3:47 pm

Thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học Thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học 28-09-2015, 10:29 am

Thiết bị điển hình nhất của các quá trình chế biến dược phẩm và chất hóa ...

Lựa chọn Máy lắc Lựa chọn Máy lắc 25-09-2015, 10:20 am

Trong các phòng thí nghiệm hóa học và sinh học, máy lắc được dùng để khuấy ...

Giải pháp Thiết bị Phân tích
Giải pháp hiển vi cho công nghiệp chế tạo bán dẫn và linh kiện điện tử

Giải pháp hiển vi cho công nghiệp chế tạo bán dẫn và linh kiện điện tử

02-08-2016, 4:57 pm

Giải pháp hiển vi cho công nghiệp dược phẩm & thiết bị y tế Giải pháp hiển vi cho công nghiệp dược phẩm & thiết bị y tế 02-08-2016, 3:27 pm

Leica Microsystems là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về giải pháp thiết ...

Giải pháp hiển vi cho công nghiệp chế tạo phụ tùng ô-tô và hàng không Giải pháp hiển vi cho công nghiệp chế tạo phụ tùng ô-tô và hàng không 01-08-2016, 3:45 pm

Leica Microsystems là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về giải pháp thiết ...

Giải pháp Thiết bị Đo lường
Ứng dụng thử nghiệm độ bền rung xóc trong công nghiệp

Ứng dụng thử nghiệm độ bền rung xóc trong công nghiệp

18-07-2016, 11:45 am

Xác định thành phần natri trong thực phẩm Xác định thành phần natri trong thực phẩm 02-06-2016, 9:48 am

Thực phẩm có chứa một lượng đáng kể của muối (NaCl), trong đó có 40% là ...

Đo pH của các dung dịch không phải nước Đo pH của các dung dịch không phải nước 02-10-2015, 3:57 pm

Chỉ cần một quy trình trích ly đơn giản sử dụng nước để xác định pH của ...

Giải pháp Thiết bị Giáo dục
CAI – Hệ thống phần mềm hướng dẫn thí nghiệm

CAI – Hệ thống phần mềm hướng dẫn thí nghiệm

17-07-2015, 8:08 am

3D – Hệ thống ba chiều của EDIBON 3D – Hệ thống ba chiều của EDIBON 16-07-2015, 8:12 am

Hệ thống “3D” sử dụng một cảm biến ở điểm cuối của một robot di ...

SCADA – EDIBON Computer Control System: Điều khiển máy tính + Thu thập dữ liệu + Quản lý dữ liệu SCADA – EDIBON Computer Control System: Điều khiển máy tính + Thu thập dữ liệu + Quản lý dữ liệu 01-07-2015, 10:29 am

EDIBON Computer Control System là một hệ thống MỞ, ĐA ĐIỀU KHIỂN và ĐIỀU KHIỂN ...

Giải pháp Thiết bị Công nghiệp
Giải pháp Thiết bị Y sinh
Giải pháp Dụng cụ thí nghiệm