Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Giải pháp Thiết bị Thí nghiệm
Các ứng dụng cơ bản của tủ vi khí hậu (Tủ môi trường)

Các ứng dụng cơ bản của tủ vi khí hậu (Tủ môi trường)

02-11-2015, 3:47 pm

Thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học Thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học 28-09-2015, 10:29 am

Thiết bị điển hình nhất của các quá trình chế biến dược phẩm và chất hóa ...

Lựa chọn Máy lắc Lựa chọn Máy lắc 25-09-2015, 10:20 am

Trong các phòng thí nghiệm hóa học và sinh học, máy lắc được dùng để khuấy ...

Giải pháp Thiết bị Phân tích
Quan sát mẫu đa lớp trong công tác quản lý chất lượng

Quan sát mẫu đa lớp trong công tác quản lý chất lượng

13-06-2016, 1:22 pm

Hiển vi mẫu nhiều lớp trong công tác quản lý chất lượng Hiển vi mẫu nhiều lớp trong công tác quản lý chất lượng 18-04-2016, 8:05 pm

Kiểm soát chất lượng các lớp vật liệu trong mẫu nhựa và kim loại là công ...

Biểu diễn tính năng chụp xoắn chân ốc (Spiral) trên DVM6 Biểu diễn tính năng chụp xoắn chân ốc (Spiral) trên DVM6 16-09-2015, 11:28 am

Chức năng chụp xoắn chân ốc (Spiral) chụp nhiều ảnh nhỏ trên một mẫu vật ...

Giải pháp Thiết bị Đo lường
Xác định thành phần natri trong thực phẩm

Xác định thành phần natri trong thực phẩm

02-06-2016, 9:48 am

Đo pH của các dung dịch không phải nước Đo pH của các dung dịch không phải nước 02-10-2015, 3:57 pm

Chỉ cần một quy trình trích ly đơn giản sử dụng nước để xác định pH của ...

Hướng dẫn lựa chọn máy đo độ rung Hướng dẫn lựa chọn máy đo độ rung 28-09-2015, 4:36 pm

Lựa chọn hệ thống thử rung / đo rung phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích ...

Giải pháp Thiết bị Giáo dục
CAI – Hệ thống phần mềm hướng dẫn thí nghiệm

CAI – Hệ thống phần mềm hướng dẫn thí nghiệm

17-07-2015, 8:08 am

3D – Hệ thống ba chiều của EDIBON 3D – Hệ thống ba chiều của EDIBON 16-07-2015, 8:12 am

Hệ thống “3D” sử dụng một cảm biến ở điểm cuối của một robot di ...

SCADA – EDIBON Computer Control System: Điều khiển máy tính + Thu thập dữ liệu + Quản lý dữ liệu SCADA – EDIBON Computer Control System: Điều khiển máy tính + Thu thập dữ liệu + Quản lý dữ liệu 01-07-2015, 10:29 am

EDIBON Computer Control System là một hệ thống MỞ, ĐA ĐIỀU KHIỂN và ĐIỀU KHIỂN ...

Giải pháp Thiết bị Công nghiệp
Giải pháp Thiết bị Y sinh
Giải pháp Dụng cụ thí nghiệm