Kính hiển vi điện tử quét Hitachi FlexSEM 1000
Tình trạng: Sẵn có
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Kính hiển vi giám định hình sự 2D và 3D Leica DVM6
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kính hiển vi đảo ngược công nghiệp Leica DMi8
Tình trạng: Sẵn có
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kính hiển vi phân cực Leica DM4 P, DM2700 P & DM750 P
Tình trạng: Sẵn có
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
trở lại
tiếp theo