Pallet nhựa xanh/xám S1212D4 – 2A (1200 x 1200 x 160 mm)
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Máy đo đa chỉ tiêu nước AP-2000 / AP-2000-D Aquaprobe
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Bình chứa nitơ lỏng MVE LAB
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Bình chứa nitơ lỏng MVE XC
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
trở lại
tiếp theo