Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Giáo dục & Dạy nghề

FSS - Hệ thống giả lập sự cố

1.650 lượt - 01-07-2015, 9:24 am

FSS - Hệ thống giả lập sự cố

 

 

Mô tả:

 

Faults Simulation System (FSS) là gói phầm mềm mô phỏng một vài lỗi trong các Bộ Điều khiển Máy tính của EDIBON.

Chế độ hoạt động “FAULTS” gây ra một vài lỗi trong hoạt động bình thường của thiết bị. Sinh viên phải tìm ra và giải quyết chúng.

Có một số loại lỗi được phân loại như sau:

 

● Lỗi ảnh hưởng đến phép đo của cảm biến:

    -  Do hiệu chuẩn không đúng

    -  Tính phi tuyến của cảm biến

 

● Lỗi ảnh hưởng đến cơ cấu chấp hành:

   -  Các kênh của cơ cấu chấp hành đổi chỗ ở bất cứ thời điểm nào trong suốt quá trình thi hành chương trình

   -  Giảm đáp ứng của một cơ cấu chấp hành

 

● Lỗi trong quá trình thi hành điều khiển

    -  Đảo ngược sự thi hành lệnh trong điều khiển ON/OFF

    -  Giảm hay tăng tổng đáp ứng tính toán

    -  Hoạt động của một số bộ điều khiển bị hủy bỏ

 

● Các lỗi on/off:

    -  Có thể bao gồm một vài lỗi on/off

 

 

Tin liên quan