Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Giáo dục & Dạy nghề

CAI – Hệ thống phần mềm hướng dẫn thí nghiệm

4.015 lượt - 17-07-2015, 8:08 am

CAI – Computer Aided Instruction Software System

 

Mô tả:

 

Gói phần mềm đầy đủ này bao gồm hai phần mềm: INS/SOF - Classroom Management Software(Phần mềm cho người hướng dẫn) và CAI/SOF - Computer Aided Instruction Software (Phần mềm cho sinh viên.)

Không có kết nối vật lý giữa bộ thiết bị và máy tính, gói phần mềm đầy đủ này bao gồm một Phần mềm cho người hướng dẫn (INS/SOF) được tích hợp hoàn toàn với Phần mềm cho sinh viên (CAI/SOF). Cả hai đều được kết nối lẫn nhau, do đó giáo viên nắm được tình hình kiến thức lý thuyết và thực hành của tất cả các sinh viên ở bất kỳ thời điểm nào.

 

Phần mềm INS/SOF - Classroom Management Software (Phần mềm dành cho người hướng dẫn):

Người hướng dẫn có thể:

- Tổ chức sinh viên theo lớp hoặc theo nhóm

- Tạo mới hoặc xóa danh sách

- Tạo cơ sở dữ liệu với thông tin sinh viên

-  Phân tích các kết quả và so sánh bằng thống kê

-  Tạo và in các báo cáo

-  Theo dõi tiến trình của sinh viên và các khó khăn

-  … và rất nhiều chức năng khác

Phần mềm CAI/SOF - Computer Aided Instruction Software (Phần mềm dành cho sinh viên):

Nó giải thích hoạt động của thiết bị, chạy thí nghiệm và các thao tác phải thực hiện ở bất cứ thời điểm nào.

 

Phần mềm này có:

- Lý thuyết

- Bài tập

- Hướng dẫn thực hành

- Các bài kiểm tra

 

 

Hệ thống “CAI” này được sử dụng cho:

 

- Điện tử căn bản

- Điện tử

- Liên lạc căn bản

- Liên lạc

- Điện căn bản

- Năng lượng

- Cơ điện tử & Tự động hóa

- Cơ học căn bản

- Cơ học & Vật liệu

- Cơ học chất lỏng cơ bản

- Cơ học chất lỏng & Khí động lực học

- Nhiệt động lực học và Kỹ thuật nhiệt

- Điều khiển quá trình

- Kỹ thuật hóa học

- Công nghệ nước và thực phẩm

- Môi trường

 

CAI – Computer Aided Instruction Software System

 

CAI – Computer Aided Instruction Software System

 

 CAI – Computer Aided Instruction Software System

 

 

Tin liên quan