Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Phân tích & Thí nghiệm

Xác định lượng nước bay hơi của bột, thuốc và ploymer

752 lượt - 2020-01-17 14:35:07

Mô tả  

Việc phát hiện hoặc phân tích các khí bay hơi trong một phản ứng hóa học, biến nhiệt, hình thành các kỹ thuật phân tích nhiệt gọi là phát hiện khí bay hơi (EGD) và phân tích khí bay hơi (EGA).

 

Phân tích nhiệt sử dụng phép đo khối phổ bao gồm một số lượng lớn các kỹ thuật như phân tích khí bay hơi bằng phép đo khối phổ (EGA-MA) bao gồm phép đo phổ-nhiệt lượng kế (TG-MS), phép đo khối phổ nhiệt phân và phép đo khối phổ giải hấp thụ thiết lập nhiệt độ.

 

Đối với EGA-MS thông thường, các sản phẩm khí bay hơi, được đưa vào MS nhanh chóng, bị ion hóa bởi ion hóa điện tử (EI) ở 70eV. Trong trường hợp này, một phần của ion phân tử khí bay hơi trải qua quá trình phân hủy tiếp theo. Đặc biệt là trong các quá trình nhiệt, do các khí bay hơi bao gồm nhiều loại khí mà trong hầu hết các trường hợp, các ion phân mảnh làm kết quả bị chồng chéo, nhưng cũng cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến cấu trúc của phân tử, quang phổ khối có thể khá phức tạp. Để phân biệt thời gian thực nhiều chất hữu cơ trong quá trình nhiệt, một phương pháp khả thi là sử dụng MS với kỹ thuật ion hóa chọn lọc và mềm (không phân mảnh) để tránh sự phân mảnh trong quá trình ion hóa.

 

Hệ thống đo đồng thời quang phổ khối lượng quang hóa khác nhau (ThermoMass Photo) có thể phát hiện ion phân tử mà không bị phân mảnh, hệ thống kết hợp máy dò khí với máy quang phổ khối iong quang hóa cùng với TG-DTA-MS.

 

Có rất nhiều rắc rối khi thuốc hoặc polymer hấp thụ độ ẩm nhiều hơn yêu cầu, chẳng hạn như ngoại hình kém, thay đổi thành phần và suy giảm tính chất cơ học và vật lý. Do đó, điều quan trọng là phải biết lượng nước hấp thụ trong các mẫu này.

 

Chúng tôi đã đánh giá lượng nước trong bột, thuốc và polymer bằng cách sử dụng ThermoMass Photo.

 


Thiết bị

ThermoMass Photo

ThermoMass Photo là một hệ thống phân tích khí bay hơi được thiết kế để đo thời gian thực của phân tích nhiệt trọng - phân tích nhiệt vi sai (TG-DTA) kết hợp với Phương pháp ion hóa bằng va chạm điện tử (EI) và quang ion hóa (PI) khối phổ (MS) thực hiện phép đo theo biến của nhiệt độ hoặc thời gian.

 


Đo lường và phân tích

Trong quy trình thực tế, chúng tôi đo mẫu chuẩn của khí nước bay hơi để tạo đường cong chuẩn lúc đầu, sau đó đo từng mẫu để xác định lượng nước trong mẫu. Đường cong chuẩn và lượng nước trong kết quả đo mẫu được thể hiện trong Hình.1. Các phép đo này cho thấy bột, thuốc và polymer lần lượt là 3,7wt%, 0,6wt% và 0,04wt%. Do đó, nó có thể xác định lượng nước và nhiệt độ xảy ra trong mẫu trong quá trình gia nhiệt.

 

 

Hình 1: Đường cong tiêu chuẩn của mẫu chuẩn (a), và kết quả đo lượng nước trong bột (b), thuốc (c) và polymer (d)

 

**************************************************************************

Để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Email:  info@redstarvietnam.com

URL:   www.redstarvietnam.com

 

 

  

Tin liên quan