Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Ứng dụng
Ứng dụng hệ thống phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) Bruker QUANTAX 75 trong phân tích các mẫu thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Ứng dụng hệ thống phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) Bruker QUANTAX 75 trong phân tích các mẫu thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe

157 lượt - 09-10-2019, 7:21 pm
Dữ liệu ứng dụng hệ thống phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) Bruker QUANTAX 75 trong phân tích các mẫu thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Xem chi tiết