Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Hợp chất độ tinh khiết cao SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
High Purity Compounds for scientists who prepare their own standards or require high purity materials for matrix matching. Products are tested for impurities and are supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
- 99.99% - 99.9999% Pure
- Certificate of Analysis included with each compound listing the individual impurities
- Available on a per gram basis
- Tight control on the level of metallic impurities present in the material
- Individual concentration of each impurity present.
Not a total impurities number
- Maximum flexibility
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
140-140-001 Al(NO3)3.9H2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-002 Bi Nhôm (Al), độ tinh khiết 99.999% g
140-140-003 Sb2O3,độ tinh khiết 99.999% g
140-140-004 As2O5.xH2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-005 BaCO3, 99.999% g
140-140-006 Hợp chất C12H18Be4O13 độ tinh khiết 99.99%  g
140-140-007 Bismuth thỏi độ tinh khiết 99.999% g
140-140-008 Hợp chất (NH4)2B4O7.xH2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-009 Bi Cadimi (Cd) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-010 CaCO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-012 Tấm Crom (Cr) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-013 CoCO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-014 Bi Đồng (Cu) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-015 Hạt Gali (Ga) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-016 Bột Vàng (Au) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-017 Bột Sắt (Fe) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-018 Pb(NO3)2 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-019 Li2CO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-020 Bột Ma-giê (Mg) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-021 Mn(CH3COO)2 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-023 (NH4)2MoO4 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-024 Bột Niken (Ni) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-025 NH4H2PO4 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-026 Bột Palađi (Pd) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-027 (NH4)2[PtCl6] độ tinh khiết 99.999% g
140-140-028 KNO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-029 Sc2O3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-030 Hạt Selen (Se) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-031 (NH4)2SiF6 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-032 AgNO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-033 Na2CO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-034 Strontium carbonate, SrCO3, 99.999% g
140-140-035 Al2(SO4)3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-036 Thallium(I) Nitrat g
140-140-037 Bi Thiếc (Sn) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-038 (NH4)2TiF6 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-039 Hợp chất (NH4)6H2W12O40 · xH2Ođộ tinh khiết 99.999% g
140-140-040 NH4VO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-041 Y2O3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-042 Bi kẽm, 99.999% g
140-140-043 ZrO(NO3)2·xH2Ođộ tinh khiết 99.999% g
140-140-044 Ce(NO3)3·6H2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-045 CsNO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-053 Bi Inđi (In) độ tinh khiết 99.999% g
140-140-054 La2O3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-058 RbNO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-064 Th(NO3)4.xH2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-066 Yb2O3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-067 NH4NO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-068 (NH₄)₂HPO₄ độ tinh khiết 99.999% g
140-140-070 CsCl độ tinh khiết 99.999% g
140-140-071 LaCl3·xH2O độ tinh khiết 5-9s g
140-140-073 LiCl 99.999% g
140-140-074 LiNO3 độ tinh khiết 99.999% g
140-140-075 Mg(NO3)2.6H2O độ tinh khiết 99.999% g
140-140-076 Nickel(II) nitrate hexahydrate, 99.999% g
140-140-077 Tinh thể Kali Clorua, 99.999% g
Al(NO3)3.9H2O độ tinh khiết 99.999%
Bi Nhôm (Al), độ tinh khiết 99.999%
Sb2O3,độ tinh khiết 99.999%
As2O5.xH2O độ tinh khiết 99.999%
BaCO3, 99.999%
Hợp chất C12H18Be4O13 độ tinh khiết 99.99% 
Bismuth thỏi độ tinh khiết 99.999%
Hợp chất (NH4)2B4O7.xH2O độ tinh khiết 99.999%
Bi Cadimi (Cd) độ tinh khiết 99.999%
CaCO3 độ tinh khiết 99.999%
Tấm Crom (Cr) độ tinh khiết 99.999%
CoCO3 độ tinh khiết 99.999%
Bi Đồng (Cu) độ tinh khiết 99.999%
Hạt Gali (Ga) độ tinh khiết 99.999%
Bột Vàng (Au) độ tinh khiết 99.999%
Bột Sắt (Fe) độ tinh khiết 99.999%
Pb(NO3)2 độ tinh khiết 99.999%
Li2CO3 độ tinh khiết 99.999%
Bột Ma-giê (Mg) độ tinh khiết 99.999%
Mn(CH3COO)2 độ tinh khiết 99.999%
(NH4)2MoO4 độ tinh khiết 99.999%
Bột Niken (Ni) độ tinh khiết 99.999%
NH4H2PO4 độ tinh khiết 99.999%
Bột Palađi (Pd) độ tinh khiết 99.999%
(NH4)2[PtCl6] độ tinh khiết 99.999%
KNO3 độ tinh khiết 99.999%
Sc2O3 độ tinh khiết 99.999%
Hạt Selen (Se) độ tinh khiết 99.999%
(NH4)2SiF6 độ tinh khiết 99.999%
AgNO3 độ tinh khiết 99.999%
Na2CO3 độ tinh khiết 99.999%
Strontium carbonate, SrCO3, 99.999%
Al2(SO4)3 độ tinh khiết 99.999%
Thallium(I) Nitrat
Bi Thiếc (Sn) độ tinh khiết 99.999%
(NH4)2TiF6 độ tinh khiết 99.999%
Hợp chất (NH4)6H2W12O40 · xH2Ođộ tinh khiết 99.999%
NH4VO3 độ tinh khiết 99.999%
Y2O3 độ tinh khiết 99.999%
Bi kẽm, 99.999%
ZrO(NO3)2·xH2Ođộ tinh khiết 99.999%
Ce(NO3)3·6H2O độ tinh khiết 99.999%
CsNO3 độ tinh khiết 99.999%
Bi Inđi (In) độ tinh khiết 99.999%
La2O3 độ tinh khiết 99.999%
RbNO3 độ tinh khiết 99.999%
Th(NO3)4.xH2O độ tinh khiết 99.999%
Yb2O3 độ tinh khiết 99.999%
NH4NO3 độ tinh khiết 99.999%
(NH₄)₂HPO₄ độ tinh khiết 99.999%
CsCl độ tinh khiết 99.999%
LaCl3·xH2O độ tinh khiết 5-9s
LiCl 99.999%
LiNO3 độ tinh khiết 99.999%
Mg(NO3)2.6H2O độ tinh khiết 99.999%
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 99.999%
Tinh thể Kali Clorua, 99.999%
Dithizone
Dung dịch ngoại điện cực tham chiếu màng kép
Dung dịch ngoại điện cực tham chiếu màng kép
Dung dịch ngâm chiết 
Dung dịch ngâm chiết 
Dung dịch ngâm chiết 
Dung dịch ngâm chiết 
Axit HCl đậm đặc 
Dung dịch chuẩn IC Clorua 10 000 ppm (125ml)
Dung dịch chuẩn IC Clorua 10 000 ppm (500ml)
Hydrazine, N2H4, 1,000ppm
  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)