Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Hóa chất cho phương pháp APHA SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
Maximize productivity and reduce analysis costs using AccuSPEC prepared standards and reagents for APHA Methods. Prepared solutions are available for most common Inorganic Standard Methods.
• Prepared as per guidelines from the "Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater", 20th Edition.
- Compliance with APHA, AWWA & WEF.

• Links between reagents and specific methods.
- Easy retrieval of specific reagents.

• Manufactured and tested under an ISO Certified Quality Program.
- Consistency between product lots.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-005-000 Arsenous Acid Solution 500ml
250-005-001 Arsenous Acid Solution L
250-040-200 Oxalic Acid, C2H2O4, 7.5 w/v 500ml
250-040-201 Oxalic Acid, C2H2O4, 7.5 w/v L
250-040-202 Oxalic Acid, C2H2O4, 7.5 w/v 4L
250-060-490 Sulfuric Acid, H2SO4, 16.7% v/v 500ml
250-060-491 Sulfuric Acid, H2SO4, 16.7% v/v L
250-060-492 Sulfuric Acid, H2SO4, 16.7% v/v 5L
250-060-493 Sulfuric Acid, H2SO4, 16.7% v/v 10L
250-060-494 Sulfuric Acid, H2SO4, 16.7% v/v 20L
250-100-150 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 0.5N 500ml
250-100-151 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 0.5N L
250-100-152 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 0.5N 5L
250-100-153 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 0.5N 10L
250-100-154 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 0.5N 20L
250-100-300 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5N 500ml
250-100-301 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5N L
250-100-302 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5N 5L
250-100-303 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5N 10L
250-100-304 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5N 20L
250-100-350 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5%v/v 500ml
250-100-351 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5%v/v L
250-100-352 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5%v/v 5L
250-100-353 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5%v/v 10L
250-100-354 Ammonium Hydroxide(as NH3), NH4OH, 5%v/v 20L
250-100-400 Ammonium Hydroxide(as NH3) 500ml
250-100-401 Ammonium Hydroxide(as NH3) L
250-100-402 Ammonium Hydroxide(as NH3) 5L
250-100-403 Ammonium Hydroxide(as NH3) 10L
250-100-404 Ammonium Hydroxide(as NH3) 20L
250-108-640 Sodium Hydroxide Dilution Solution 500ml
250-108-641 Sodium Hydroxide Dilution Solution L
250-108-642 Sodium Hydroxide Dilution Solution 5L
250-108-643 Sodium Hydroxide Dilution Solution 10L
250-108-644 Sodium Hydroxide Dilution Solution 20L
250-120-140 Bromcresol Green-Methyl Red (Aq), 60ml ea
250-120-141 Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) 125ml
250-120-142 Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) 500ml
250-120-143 Bromcresol Green-Methyl Red(Aqueous) L
250-120-150 Bromcresol Green-Methyl Red (Isop), 60ml ea
250-120-151 Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) 125ml
250-120-152 Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) 500ml
250-120-153 Bromcresol Green-Methyl Red(Isopropanol) L
250-120-350 Erichrome Black T , 60ml ea
250-120-351 Erichrome Black T 125ml
250-120-352 Erichrome Black T 500ml
250-120-353 Erichrome Black T L
250-120-360 Erichrome Black T, 60ml ea
250-120-361 Erichrome Black T 125ml
250-120-362 Erichrome Black T 500ml
250-120-363 Erichrome Black T L
250-120-390 MBTH Indicator, 0.05%, 60ml ea
250-120-391 MBTH Indicator, 0.05% 125ml
250-120-392 MBTH Indicator, 0.05% 500ml
250-120-393 MBTH Indicator, 0.05% L
250-120-470 Methyl Red-Methylene Blue, 60ml ea
250-120-471 Methyl Red-Methylene Blue 125ml
250-120-472 Methyl Red-Methylene Blue 500ml
250-120-473 Methyl Red-Methylene Blue L
250-120-620 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v 500ml
250-120-621 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v L
250-120-622 Potassium Chromate, K2CrO4, 0.065% w/v 4L
250-200-100 Acetate Buffer for As, ( pH 5.5 ) 500ml
250-200-101 Acetate Buffer for As, ( pH 5.5 ) L
250-200-102 Acetate Buffer for As, ( pH 5.5 ) 5L
250-200-130 Acetate Buffer for Br, (pH 4.6-4.7) 500ml
250-200-131 Acetate Buffer for Br, (pH 4.6-4.7) L
250-200-132 Acetate Buffer for Br, (pH 4.6-4.7) 5L
250-200-160 Acetate Buffer for Cl, (pH 4) 500ml
250-200-161 Acetate Buffer for Cl, (pH 4) L
250-200-162 Acetate Buffer for Cl (pH 4) 5L
250-200-190 Acetate Buffer for CN, (pH 4.5) 500ml
250-200-191 Acetate Buffer for CN, (pH 4.5) 5L
250-200-192 Acetate Buffer for CN, (pH 4.5) 10L
250-200-220 Acetate Buffer for F 500ml
250-200-221 Acetate Buffer for F L
250-200-222 Acetate Buffer for F 5L
250-200-280 Ammonium Acetate-Acetic Acid Buffer 500ml
250-200-281 Ammonium Acetate-Acetic Acid Buffer L
250-200-282 Ammonium Acetate-Acetic Acid Buffer 5L
250-200-310 Borate Buffer 500ml
250-200-311 Borate Buffer L
250-200-312 Borate Buffer 5L
250-260-100 Alum Solution, AIK(SO4)2, 10% w/v 500ml
250-260-101 Alum Solution, AIK(SO4)2, 10% w/v L
250-260-102 Alum Solution, AIK(SO4)2, 10% w/v 5L
250-260-125 Ammonium Chloride, NH4Cl, 0.05M 500ml
250-260-126 Ammonium Chloride, NH4Cl, 0.05M L
250-260-127 Ammonium Chloride, NH4Cl, 0.05M 5L
250-260-150 Ammonium Chloride, NH4Cl, 1.15 g/l 500ml
250-260-151 Ammonium Chloride, NH4Cl, 1.15 g/l L
250-260-152 Ammonium Chloride, NH4Cl, 1.15 g/l 5L
250-260-175 Ammonium Chloride-EDTA 500ml
250-260-176 Ammonium Chloride-EDTA L
250-260-177 Ammonium Chloride-EDTA 5L
250-260-200 Ammonium Molybdate, (NH4)6Mo7O24, 4%w/v 500ml
250-260-201 Ammonium Molybdate, (NH4)6Mo7O24, 4%w/v L
250-260-202 Ammonium Molybdate, (NH4)6Mo7O24, 4%w/v 5L
250-260-225 Ammonium Molybdate 500ml
250-260-226 Ammonium Molybdate L
250-260-227 Ammonium Molybdate 5L
250-260-250 Ammonium Molybdate l 500ml
250-260-251 Ammonium Molybdate l L
250-260-275 Ammonium Molybdate ll 500ml
250-260-276 Ammonium Molybdate ll L
250-260-300 Ammonium Oxalate, 4% w/v, 500ml ea
250-260-301 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 4% w/v L
250-260-302 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 4% w/v 5L
250-260-325 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v 500ml
250-260-326 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v L
250-260-327 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v 5L
250-260-350 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 30% w/v 500ml
250-260-351 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 30% w/v L
250-260-375 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 40% w/v 500ml
250-260-376 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 40% w/v L
250-260-400 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 50% w/v 500ml
250-260-401 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 50% w/v L
250-260-425 Ammonium Sulfate, (NH4)2SO4, 10% w/v 500ml
250-260-426 Ammonium Sulfate, (NH4)2SO4, 10% w/v L
250-260-450 Borax, Na2B4O7, 1% w/v 500ml
250-260-451 Borax, Na2B4O7, 1% w/v L
250-260-452 Borax, Na2B4O7, 1% w/v 5L
250-260-453 Borax, Na2B4O7, 1% w/v 10L
250-260-454 Borax, Na2B4O7, 1% w/v 20L
250-260-475 Calcium Carbonate Standard 500ml
250-260-476 Calcium Carbonate Standard L
250-260-477 Calcium Carbonate Standard 5L
250-260-500 Color Standard 500 Units 500ml
250-260-501 Color Standard 500 Units L
250-260-525 Copper Sulfate, CuSO4, 2% w/v 500ml
250-260-526 Copper Sulfate, CuSO4, 2% w/v L
250-260-527 Copper Sulfate, CuSO4, 2% w/v 4L
250-260-550 Copper Sulfate-Sulfamic Acid Inibitor 500ml
250-260-551 Copper Sulfate-Sulfamic Acid Inibitor L
250-260-575 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.25M L
250-260-576 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.25M 5L
250-260-577 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.25M 10L
250-260-578 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.25M 20L
250-260-600 EDTA Disodium Salt(for NH3-N) L
250-260-601 EDTA Disodium Salt(for NH3-N) 5L
250-260-602 EDTA Disodium Salt(for NH3-N) 10L
250-260-603 EDTA Disodium Salt(for NH3-N) 20L
250-260-625 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 40.4% w/v 500ml
250-260-626 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 40.4% w/v L
250-260-627 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 40.4% w/v 4L
250-260-650 Lead Acetate, (CH3COO)2Pb, 10% 500ml
250-260-651 Lead Acetate, (CH3COO)2Pb, 10% L
250-260-700 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0141N 500ml
250-260-701 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0141N L
250-260-702 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0141N 4L
250-260-725 Mercuric Sulfate Special Reagent 500ml
250-260-726 Mercuric Sulfate Special Reagent L
250-260-750 Potassium Oxalate, (COOK)2, 2% w/v 500ml
250-260-751 Potassium Oxalate, (COOK)2, 2% w/v L
250-260-775 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.01N 500ml
250-260-776 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.01N L
250-260-777 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.01N 4L
250-260-800 Potassium Persulfate, K2S2O8, 5% w/v 500ml
250-260-801 Potassium Persulfate, K2S2O8, 5% w/v L
250-260-802 Potassium Persulfate, K2S2O8, 5% w/v 4L
250-260-825 Sodium Acetate, CH3COONa, 2M 500ml
250-260-826 Sodium Acetate, CH3COONa, 2M L
250-260-827 Sodium Acetate, CH3COONa, 2M 5L
250-260-850 Sodium Acetate, CH3COONa, 0.2N 500ml
250-260-851 Sodium Acetate, CH3COONa, 0.2N L
250-260-852 Sodium Acetate, CH3COONa, 0.2N 5L
250-260-875 Sodium Bicarbonate Solution, 5.5% w/v 500ml
250-260-876 Sodium Bicarbonate Solution, 5.5% w/v L
250-260-877 Sodium Bicarbonate Solution, 5.5% w/v 5L
250-260-878 Sodium Bicarbonate Solution, 5.5% w/v 10L
250-260-879 Sodium Bicarbonate Solution, 5.5% w/v 20L
250-260-900 Sodium Chloride, NaCl, 0.0141N 500ml
250-260-901 Sodium Chloride, NaCl, 0.0141N L
250-260-902 Sodium Chloride, NaCl, 0.0141N 5L
250-260-903 Sodium Chloride, NaCl, 0.0141N 10L
250-260-904 Sodium Chloride, NaCl, 0.0141N 20L
250-260-950 Stannous Chloride II 500ml
250-260-970 Vanadate-Molybdate Solution 500ml
250-260-971 Vanadate-Molybdate Solution L
250-260-972 Vanadate-Molybdate Solution 5L
250-260-980 Zinc Acetate, (CH3COO)2Zn, 10% w/v 500ml
250-260-981 Zinc Acetate, (CH3COO)2Zn, 10% w/v L
250-260-982 Zinc Acetate, (CH3COO)2Zn, 10% w/v 5L
250-260-990 Zinc Sulfate, ZnSO4, 10% w/v 500ml
250-260-991 Zinc Sulfate, ZnSO4, 10% w/v L
250-260-992 Zinc Sulfate, ZnSO4, 10% w/v 5L
250-310-380 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.1N 500ml
250-310-381 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.1N L
260-000-001 Hexavalent Chromium (Cr6+) Std, 100ppm 500ml

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.