Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Dung dịch chuẩn độ nhớt SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
CONOSTAN® là cái tên đáng tin cậy trong dung dịch chuẩn độ nhớt được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D2162.

Các dung dịch chuẩn độ nhớt của dầu khoáng được chứng nhận CONOSTAN® đã được phát triển để hiệu chuẩn và xác minh tất cả các loại nhớt.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần

All standards are traceable to National Standards and according to ASTM & IP methods. Each standard carries a stability guarantee of up to 2 years. The determination of kinematic and dynamic viscosity values were made in accordance with ASTM D445/446 and ISO 3104/3105 and are traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology).

All calibrations are based on the master viscometer procedures as in ASTM D2162 and the National Institute of Standards and Technology (NIST) value of 1.0016 mPa.s (centipoise) for water at 20 °C (68 °F). 

 

Tất cả các dung dịch chuẩn đều tuân theo Tiêu chuẩn quốc gia và theo phương pháp của ASTM & IP. Mỗi dung dịch chuẩn đảm bảo ổn định lên đến 2 năm. Việc xác định các giá trị độ nhớt động học và động lực học được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D445 / 446 và ISO 3104/3105 và tuân theo NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia).

 

Tất cả các hiệu chuẩn được dựa trên các quy trình đo độ nhớt như trong tiêu chuẩn ASTM D2162 và giá trị của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) là 1,0016 mPa.s (centipoise) ở môi trường nước 20 ° C (68 ° F).

 

Code Tên sản phẩm Đơn vị
150-600-141 Dung dịch chuẩn độ nhớt S6 125ml
150-600-142 Dung dịch chuẩn độ nhớt S6 500ml
150-600-143 Dung dịch chuẩn độ nhớt S6 L
150-600-144 Dung dịch chuẩn độ nhớt S6 4L
150-600-145 Dung dịch chuẩn độ nhớt S6 20L
150-600-181 Dung dịch chuẩn độ nhớt N10 125ml
150-600-182 Dung dịch chuẩn độ nhớt N10 500ml
150-600-183 Dung dịch chuẩn độ nhớt N10 L
150-600-184 Dung dịch chuẩn độ nhớt N10 4L
150-600-185 Dung dịch chuẩn độ nhớt N10 20L
150-600-221 Dung dịch chuẩn độ nhớt S20 125ml
150-600-222 Dung dịch chuẩn độ nhớt S20 500ml
150-600-223 Dung dịch chuẩn độ nhớt S20 L
150-600-224 Dung dịch chuẩn độ nhớt S20 4L
150-600-225 Dung dịch chuẩn độ nhớt S20 20L
150-600-231 Dung dịch chuẩn độ nhớt S200 125ml
150-600-232 Dung dịch chuẩn độ nhớt S200 500ml
150-600-233 Dung dịch chuẩn độ nhớt S200 L
150-600-234 Dung dịch chuẩn độ nhớt S200 4L
150-600-235 Dung dịch chuẩn độ nhớt S200 20L
150-600-241 Dung dịch chuẩn độ nhớt S600 125ml
150-600-242 Dung dịch chuẩn độ nhớt S600 500ml
150-600-243 Dung dịch chuẩn độ nhớt S600 L
150-600-244 Dung dịch chuẩn độ nhớt S600 4L
150-600-245 Dung dịch chuẩn độ nhớt S600 20L
150-600-261 Dung dịch chuẩn độ nhớt N35 125ml
150-600-262 Dung dịch chuẩn độ nhớt N35 500ml
150-600-263 Dung dịch chuẩn độ nhớt N35 L
150-600-264 Dung dịch chuẩn độ nhớt N35 4L
150-600-265 Dung dịch chuẩn độ nhớt N35 20L
150-600-301 Dung dịch chuẩn độ nhớt S60 125ml
150-600-302 Dung dịch chuẩn độ nhớt S60 500ml
150-600-303 Dung dịch chuẩn độ nhớt S60 L
150-600-304 Dung dịch chuẩn độ nhớt S60 4L
150-600-305 Dung dịch chuẩn độ nhớt S60 20L
150-600-341 Dung dịch chuẩn độ nhớt N100 125ml
150-600-342 Dung dịch chuẩn độ nhớt N100 500ml
150-600-343 Dung dịch chuẩn độ nhớt N100 L
150-600-344 Dung dịch chuẩn độ nhớt N100 4L
150-600-345 Dung dịch chuẩn độ nhớt N100 20L
150-600-351 Dung dịch chuẩn độ nhớt S3 125ml
150-600-352 Dung dịch chuẩn độ nhớt S3 500ml
150-600-353 Dung dịch chuẩn độ nhớt S3 L
150-600-354 Dung dịch chuẩn độ nhớt S3 4L
150-600-355 Dung dịch chuẩn độ nhớt S3 20L
150-600-361 Dung dịch chuẩn độ nhớt N350 125ml
150-600-362 Dung dịch chuẩn độ nhớt N350 500ml
150-600-363 Dung dịch chuẩn độ nhớt N350 L
150-600-364 Dung dịch chuẩn độ nhớt N350 4L
150-600-365 Dung dịch chuẩn độ nhớt N350 20L
150-600-371 Dung dịch chuẩn độ nhớt N1000 125ml
150-600-372 Dung dịch chuẩn độ nhớt N1000 500ml
150-600-373 Dung dịch chuẩn độ nhớt N1000 L
150-600-374 Dung dịch chuẩn độ nhớt N1000 4L
150-600-375 Dung dịch chuẩn độ nhớt N1000 20L
150-600-381 Dung dịch chuẩn độ nhớt S2000 125ml
150-600-382 Dung dịch chuẩn độ nhớt S2000 500ml
150-600-383 Dung dịch chuẩn độ nhớt S2000 L
150-600-384 Dung dịch chuẩn độ nhớt S2000 4L
150-600-385 Dung dịch chuẩn độ nhớt S2000 20L
150-600-391 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4000 125ml
150-600-392 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4000 500ml
150-600-393 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4000 L
150-600-394 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4000 4L
150-600-395 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4000 20L
150-600-401 Dung dịch chuẩn độ nhớt S8000 125ml
150-600-402 Dung dịch chuẩn độ nhớt S8000 500ml
150-600-403 Dung dịch chuẩn độ nhớt S8000 L
150-600-404 Dung dịch chuẩn độ nhớt S8000 4L
150-600-405 Dung dịch chuẩn độ nhớt S8000 20L
150-600-411 Dung dịch chuẩn độ nhớt N15000 125ml
150-600-412 Dung dịch chuẩn độ nhớt N15000 500ml
150-600-413 Dung dịch chuẩn độ nhớt N15000 L
150-600-414 Dung dịch chuẩn độ nhớt N15000 4L
150-600-415 Dung dịch chuẩn độ nhớt N15000 20L
150-600-421 Dung dịch chuẩn độ nhớt S30000 125ml
150-600-422 Dung dịch chuẩn độ nhớt S30000 500ml
150-600-423 Dung dịch chuẩn độ nhớt S30000 L
150-600-424 Dung dịch chuẩn độ nhớt S30000 4L
150-600-425 Dung dịch chuẩn độ nhớt S30000 20L
150-600-441 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4 125ml
150-600-442 Dung dịch chuẩn độ nhớt N4 500ml
150-600-461 Dung dịch chuẩn độ nhớt N44 125ml
150-600-462 Dung dịch chuẩn độ nhớt N44 500ml
150-600-463 Dung dịch chuẩn độ nhớt N44 L
150-600-464 Dung dịch chuẩn độ nhớt N44 4L
150-600-465 Dung dịch chuẩn độ nhớt N44 20L
150-600-471 Dung dịch chuẩn độ nhớt N415 125ml
150-600-472 Dung dịch chuẩn độ nhớt N415 500ml
150-600-473 Dung dịch chuẩn độ nhớt N415 L
150-600-474 Dung dịch chuẩn độ nhớt N415 4L
150-600-475 Dung dịch chuẩn độ nhớt N415 20L
  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.