Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 Series SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
S-21 và S-12 có nồng độ từ trống đến 900 ppm. Có kích thước 4oz (100g) hoặc 8oz (200g). Được pha trong Dầu trắng 75 cSt.

S-21: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn

Nếu bạn yêu cầu nồng độ của một nguyên tố không có sẵn, các hỗn hợp tùy chỉnh sẽ đươc sản xuất theo yêu cầu. (* không bao gồm As, Hg và Se)

Đóng gói: có sẵn 100g, 200g và 400g
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
150-021-001 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 1 ppm 100g
150-021-002 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 1 ppm 100g
150-021-003 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 100 ppm 100g
150-021-004 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 150 ppm 100g
150-021-005 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 200 ppm 100g
150-021-006 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 25 ppm 100g
150-021-007 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 250 ppm 100g
150-021-008 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 30 ppm 100g
150-021-009 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 300 ppm 100g
150-021-010 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 50 ppm 100g
150-021-011 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 500 ppm 100g
150-021-012 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 60 ppm 100g
150-021-013 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 600 ppm 100g
150-021-014 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 70 ppm 100g
150-021-015 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 900 ppm 100g
150-021-016 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 0.5 ppm 200g
150-021-017 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 1 ppm 200g
150-021-018 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 10 ppm 200g
150-021-019 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 100 ppm 200g
150-021-020 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 150 ppm 200g
150-021-021 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 2 ppm 200g
150-021-022 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 20 ppm 200g
150-021-023 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 200 ppm 200g
150-021-024 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 25 ppm 200g
150-021-025 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 250 ppm 200g
150-021-026 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 3 ppm 200g
150-021-027 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 30 ppm 200g
150-021-028 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 300 ppm 200g
150-021-029 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 5 ppm 200g
150-021-030 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 50 ppm 200g
150-021-031 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 500 ppm 200g
150-021-032 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 60 ppm 200g
150-021-033 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 600 ppm 200g
150-021-034 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 700 ppm 200g
150-021-035 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21, 900 ppm 200g
150-021-036 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Be+K+Li+Sb,100ppm   200g
150-021-037 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Be+K+Li+Sb,30 ppm  200g
150-021-038 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+In+K, 10 ppm 200g
150-021-039 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+In+K, 100 ppm 200g
150-021-040 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+In+K, 30 ppm 200g
150-021-041 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+In+W, 100 ppm 200g
150-021-042 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 10 ppm 100g
150-021-043 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 100 ppm 100g
150-021-044 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 250 ppm 100g
150-021-045 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 30 ppm 100g
150-021-046 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 300 ppm 100g
150-021-047 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 50 ppm 100g
150-021-048 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 500 ppm 100g
150-021-049 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 885 ppm 100g
150-021-050 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 1 ppm 200g
150-021-051 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 10 ppm 200g
150-021-052 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 100 ppm 200g
150-021-053 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 200 ppm 200g
150-021-054 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 25 ppm 200g
150-021-055 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 250 ppm 200g
150-021-056 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 30 ppm 200g
150-021-057 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 300 ppm 200g
150-021-058 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 50 ppm 200g
150-021-059 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 500 ppm 200g
150-021-060 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 75 ppm 200g
150-021-061 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 885 ppm 200g
150-021-062 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Li, 500 ppm 100g
150-021-063 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Li, 815 ppm 100g
150-021-064 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Li, 500 ppm 200g
150-021-065 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Li, 815 ppm 200g
150-021-066 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Li+Sb, 100 ppm 200g
150-021-067 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 10 ppm 100g
150-021-068 Dung dịch chuẩnCONOSTAN S-21 S-21+K+Sb,100 ppm  100g
150-021-069 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 30 ppm 100g
150-021-070 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 300 ppm 100g
150-021-071 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 50 ppm 100g
150-021-072 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 500 ppm 100g
150-021-073 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 875 ppm 100g
150-021-074 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 10 ppm 200g
150-021-075 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 100 ppm 200g
150-021-076 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 30 ppm 200g
150-021-077 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 300 ppm 200g
150-021-078 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 50 ppm 200g
150-021-079 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 500 ppm 200g
150-021-080 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb, 875 ppm 200g
150-021-081 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K+Sb+Sr, 10 ppm 200g
150-021-082 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Li, 100 ppm 200g
150-021-083 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Li, 30 ppm 200g
150-021-084 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Li, 300 ppm 200g
150-021-085 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Li, 500 ppm 200g
150-021-086 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Li, 830 ppm 200g
150-021-087 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 10 ppm 100g
150-021-088 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 100 ppm 100g
150-021-089 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 30 ppm 100g
150-021-090 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 300 ppm 100g
150-021-091 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 50 ppm 100g
150-021-092 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 500 ppm 100g
150-021-093 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 888 ppm 100g
150-021-094 Dung dịch chuẩnCONOSTAN S-21 S-21+Sb, 10 ppm 200g
150-021-095 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 100 ppm 200g
150-021-096 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 30 ppm 200g
150-021-097 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 300 ppm 200g
150-021-098 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 50 ppm 200g
150-021-099 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 500 ppm 200g
150-021-100 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb, 888 ppm 200g
150-021-101 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+Sb+W, 10 ppm 100g
150-021-102 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+W, 10 ppm 200g
150-021-104 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 40 ppm 100g
150-021-105 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+K, 40 ppm 200g
150-021-106 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+ Be @ 762ppm 100g
150-021-341 Dung dịch chuẩn CONOSTAN S-21 S-21+ As+Be 100 ppm 200g
  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)