Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : 0 đ

Dung dịch chuẩn thế Oxi hóa-Khử SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
A full range of titrants are available for both Avid-Base, Oxidation-Reduction and Ionic Titrations. Products are available in a wide range of concentrations and volumes as well as custom formulations.
• Titrants available in multiple concentrations.
- Flexibility in selecting the best concentration that fits your analytical requirement.
• Available in sizes from 60 ml to 20 liters.
- Flexibility of volume and better economy with large volumes.
• Certificate of Analysis with actual concentration, lot number, expiry date, and traceability to NIST, where applicable.
- Complete documentation for audit purposes.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-130-250 Sắt Amoni Sulfat 500ml
250-130-251 Sắt Amoni Sulfat L
250-130-252 Sắt Amoni Sulfat 4L
250-130-302 Sắt Amoni Sulfat 4L
250-230-200 Potassium Iodide, KI, 10% w/v 500ml
250-230-201 Potassium Iodide, KI, 10% w/v L
250-230-202 Potassium Iodide, KI, 10% w/v 4L
250-230-225 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.1N 500ml
250-230-226 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.1N L
250-230-227 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.1N 4L
250-230-350 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.1N 500ml
250-230-351 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.1N L
250-230-352 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.1N 4L
250-260-300 Ammonium Oxalate, 4% w/v, 500ml ea
250-260-301 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 4% w/v L
250-260-302 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 4% w/v 5L
250-260-325 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v 500ml
250-260-326 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v L
250-260-327 Ammonium Oxalate, (NH4)2C2O4, 5% w/v 5L
250-260-350 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 30% w/v 500ml
250-260-351 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 30% w/v L
250-260-375 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 40% w/v 500ml
250-260-376 Ammonium Phosphate, (NH4)2HPO4, 40% w/v L
250-300-300 Barium Chloride, BaCL2, 0.1N 500ml
250-300-301 Barium Chloride, BaCL2, 0.1N L
250-300-302 Barium Chloride, BaCL2, 0.1N 5L
250-300-303 Barium Chloride, BaCL2, 0.1N 10L
250-300-304 Barium Chloride, BaCL2, 0.1N 20L
250-300-320 Barium Chloride, BaCL2, 0.5N 500ml
250-300-321 Barium Chloride, BaCL2, 0.5N L
250-300-322 Barium Chloride, BaCL2, 0.5N 5L
250-300-323 Barium Chloride, BaCL2, 0.5N 10L
250-300-324 Barium Chloride, BaCL2, 0.5N 20L
250-300-340 Barium Chloride, BaCl2, 11.8% w/v 500ml
250-300-341 Barium Chloride, BaCl2, 11.8% w/v L
250-300-342 Barium Chloride, BaCl2, 11.8% w/v 5L
250-300-343 Barium Chloride, BaCl2, 11.8% w/v 10L
250-300-344 Barium Chloride, BaCl2, 11.8% w/v 20L
250-300-400 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 500ml
250-300-401 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 L
250-300-402 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 5L
250-300-403 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 10L
250-300-404 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 20L
250-300-420 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 500ml
250-300-421 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 L
250-300-422 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 5L
250-300-423 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 10L
250-300-424 Ceric Ammonium Sulfate in H2SO4 20L
250-300-480 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.01M L
250-300-481 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.01M 5L
250-300-482 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.01M 10L
250-300-483 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.01M 20L
250-300-500 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.05M L
250-300-501 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.05M 5L
250-300-502 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.05M 10L
250-300-503 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.05M 20L
250-300-520 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.1M L
250-300-521 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.1M 5L
250-300-522 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.1M 10L
250-300-523 EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2, 0.1M 20L
250-300-540 EDTA Disodium Salt L
250-300-541 EDTA Disodium Salt 5L
250-300-542 EDTA Disodium Salt 10L
250-300-543 EDTA Disodium Salt 20L
250-300-600 Ferric Chloride, FeCl3, 10% w/v 500ml
250-300-601 Ferric Chloride, FeCl3, 10% w/v L
250-300-602 Ferric Chloride, FeCl3, 10% w/v 5L
250-300-620 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 10% w/v 500ml
250-300-621 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 10% w/v L
250-300-622 Ferric Nitrate, Fe(NO3)3, 10% w/v 4L
250-300-780 Iodine, I2, 0.01N 500ml
250-300-781 Iodine, I2, 0.01N L
250-300-782 Iodine, I2, 0.01N 4L
250-300-800 Iodine, I2, 0.02N 500ml
250-300-801 Iodine, I2, 0.02N L
250-300-802 Iodine, I2, 0.02N 4L
250-300-820 Iodine, I2, 0.025N 500ml
250-300-821 Iodine, I2, 0.025N L
250-300-822 Iodine, I2, 0.025N 4L
250-300-840 Iodine, I2, 0.0282N 500ml
250-300-841 Iodine, I2, 0.0282N L
250-300-842 Iodine, I2, 0.0282N 4L
250-300-860 Iodine, I2, 0.1N 500ml
250-300-861 Iodine, I2, 0.1N L
250-300-862 Iodine, I2, 0.1N 4L
250-300-880 Iodine, I2, 1N 500ml
250-300-881 Iodine, I2, 1N L
250-300-882 Iodine, I2, 1N 4L
250-305-100 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0100N 500ml
250-305-101 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0100N L
250-305-102 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0100N 4L
250-305-120 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.025N 500ml
250-305-121 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.025N L
250-305-122 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.025N 4L
250-305-140 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0717N 500ml
250-305-141 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0717N L
250-305-142 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.0717N 4L
250-305-160 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.141N 500ml
250-305-161 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.141N L
250-305-162 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 0.141N 4L
250-305-180 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 3.5% w/v 500ml
250-305-181 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 3.5% w/v L
250-305-182 Mercuric Nitrate, Hg(NO3)2, 3.5% w/v 4L
250-305-200 Methanol, CH3OH, 50% v/v 500ml
250-305-201 Methanol, CH3OH, 50% v/v L
250-305-202 Methanol, CH3OH, 50% v/v 5L
250-305-203 Methanol, CH3OH, 50% v/v 10L
250-305-204 Methanol, CH3OH, 50% v/v 20L
250-305-220 Molybdovanadate Solution 500ml
250-305-221 Molybdovanadate Solution L
250-305-222 Molybdovanadate Solution 5L
250-305-240 Potassium Bromate, KBrO3, 0.1N 500ml
250-305-241 Potassium Bromate, KBrO3, 0.1N L
250-305-242 Potassium Bromate, KBrO3, 0.1N 4L
250-305-260 Potassium Bromate-Bromide, 0.1N 500ml
250-305-261 Potassium Bromate-Bromide, 0.1N L
250-305-262 Potassium Bromate-Bromide, 0.1N 4L
250-305-280 Potassium Bromate-Bromide, 0.5N 500ml
250-305-281 Potassium Bromate-Bromide, 0.5N L
250-305-282 Potassium Bromate-Bromide, 0.5N 4L
250-305-300 Potassium Carbonate, K2CO3, 0.1N L
250-305-301 Potassium Carbonate, K2CO3, 0.1N 5L
250-305-302 Potassium Carbonate, K2CO3, 0.1N 10L
250-305-303 Potassium Carbonate, K2CO3, 0.1N 20L
250-305-320 Potassium Chloride, KCl, 0.1N 500ml
250-305-321 Potassium Chloride, KCl, 0.1N L
250-305-322 Potassium Chloride, KCl, 0.1N 5L
250-305-323 Potassium Chloride, KCl, 0.1N 10L
250-305-324 Potassium Chloride, KCl, 0.1N 20L
250-305-340 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.025N 500ml
250-305-341 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.025N L
250-305-342 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.025N 4L
250-305-360 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.0417N 500ml
250-305-361 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.0417N L
250-305-362 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.0417N 4L
250-305-380 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.1N 500ml
250-305-381 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.1N L
250-305-382 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.1N 4L
250-305-400 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.2N 500ml
250-305-401 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.2N L
250-305-402 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.2N 4L
250-305-420 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.25N 500ml
250-305-421 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.25N L
250-305-422 Potassium Dichromate, K2Cr2O7, 0.25N 4L
250-305-440 Potassium Hydrogen Phthalate, 0.05N 500ml
250-305-441 Potassium Hydrogen Phthalate, 0.05N L
250-305-442 Potassium Hydrogen Phthalate, 0.05N 4L
250-305-460 Potassium Iodate, KIO3, 0.00564N 500ml
250-305-461 Potassium Iodate, KIO3, 0.00564N L
250-305-462 Potassium Iodate, KIO3, 0.00564N 4L
250-305-480 Potassium Iodate, KIO3, 0.025N 500ml
250-305-481 Potassium Iodate, KIO3, 0.025N L
250-305-482 Potassium Iodate, KIO3, 0.025N 4L
250-305-500 Potassium Iodate, KIO3, 0.05N 500ml
250-305-501 Potassium Iodate, KIO3, 0.05N L
250-305-502 Potassium Iodate, KIO3, 0.05N 4L
250-305-520 Potassium Iodate, KIO3, 0.1N 500ml
250-305-521 Potassium Iodate, KIO3, 0.1N L
250-305-522 Potassium Iodate, KIO3, 0.1N 4L
250-305-540 Potassium Iodate, KIO3, 0.125N 500ml
250-305-541 Potassium Iodate, KIO3, 0.125N L
250-305-542 Potassium Iodate, KIO3, 0.125N 4L
250-305-560 Potassium Iodate-Iodide, 0.0125N 500ml
250-305-561 Potassium Iodate-Iodide, 0.0125N L
250-305-562 Potassium Iodate-Iodide, 0.0125N 4L
250-305-580 Potassium Iodide, KI, 0.5% w/v 500ml
250-305-581 Potassium Iodide, KI, 0.5% w/v L
250-305-582 Potassium Iodide, KI, 0.5% w/v 4L
250-305-600 Potassium Iodide, KI, 2% w/v 500ml
250-305-601 Potassium Iodide, KI, 2% w/v L
250-305-602 Potassium Iodide, KI, 2% w/v 4L
250-305-620 Potassium Iodide, KI, 5% w/v 500ml
250-305-621 Potassium Iodide, KI, 5% w/v L
250-305-622 Potassium Iodide, KI, 5% w/v 4L
250-305-640 Potassium Iodide, KI, 15% w/v 500ml
250-305-641 Potassium Iodide, KI, 15% w/v L
250-305-642 Potassium Iodide, KI, 15% w/v 4L
250-305-660 Potassium Iodide, KI, 20% w/v 500ml
250-305-661 Potassium Iodide, KI, 20% w/v L
250-305-662 Potassium Iodide, KI, 20% w/v 4L
250-305-680 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.02N 500ml
250-305-681 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.02N L
250-305-682 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.02N 4L
250-305-700 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.05N 500ml
250-305-701 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.05N L
250-305-702 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.05N 4L
250-305-720 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.2N 500ml
250-305-721 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.2N L
250-305-722 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.2N 4L
250-305-740 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.5N 500ml
250-305-741 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.5N L
250-305-742 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.5N 4L
250-305-760 Potassium Permanganate KMnO4, 0.0891% 500ml
250-305-761 Potassium Permanganate 0.0891% L
250-305-762 Potassium Permanganate 0.0891% 4L
250-305-780 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.63% w/v 500ml
250-305-781 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.63% w/v L
250-305-782 Potassium Permanganate, KMnO4, 0.63% w/v 4L
250-305-800 Potassium Permanganate, KMnO4, 4% w/v 500ml
250-305-801 Potassium Permanganate, KMnO4, 4% w/v L
250-305-802 Potassium Permanganate, KMnO4, 4% w/v 4L
250-305-840 Potassium Sodium Tartrate 500ml
250-305-841 Potassium Sodium Tartrate L
250-305-842 Potassium Sodium Tartrate 5L
250-305-860 Potassium Sodium Tartrate 500ml
250-305-861 Potassium Sodium Tartrate L
250-305-862 Potassium Sodium Tartrate 5L
250-305-880 Potassium Sodium Tartrate 500ml
250-305-881 Potassium Sodium Tartrate L
250-305-882 Potassium Sodium Tartrate 5L
250-310-100 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0141N 500ml
250-310-101 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0141N L
250-310-102 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0141N 4L
250-310-103 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0141N 10L
250-310-104 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0141N 20L
250-310-120 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0192N 500ml
250-310-121 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0192N L
250-310-122 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0192N 4L
250-310-123 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0192N 10L
250-310-124 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0192N 20L
250-310-140 Silver Nitrate, AgNO3, 0.025N 500ml
250-310-141 Silver Nitrate, AgNO3, 0.025N L
250-310-142 Silver Nitrate, AgNO3, 0.025N 4L
250-310-143 Silver Nitrate, AgNO3, 0.025N 10L
250-310-144 Silver Nitrate, AgNO3, 0.025N 20L
250-310-160 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0282N 500ml
250-310-161 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0282N L
250-310-162 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0282N 4L
250-310-163 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0282N 10L
250-310-164 Silver Nitrate, AgNO3, 0.0282N 20L
250-310-180 Silver Nitrate, AgNO3, 0.05N 500ml
250-310-181 Silver Nitrate, AgNO3, 0.05N L
250-310-182 Silver Nitrate, AgNO3, 0.05N 4L
250-310-183 Silver Nitrate, AgNO3, 0.05N 10L
250-310-184 Silver Nitrate, AgNO3, 0.05N 20L
250-310-200 Silver Nitrate, AgNO3, 0.1N 500ml
250-310-201 Silver Nitrate, AgNO3, 0.1N L
250-310-202 Silver Nitrate, AgNO3, 0.1N 4L
250-310-203 Silver Nitrate, AgNO3, 0.1N 10L
250-310-204 Silver Nitrate, AgNO3, 0.1N 20L
250-310-220 Silver Nitrate, AgNO3, 0.141N 500ml
250-310-221 Silver Nitrate, AgNO3, 0.141N L
250-310-222 Silver Nitrate, AgNO3, 0.141N 4L
250-310-223 Silver Nitrate, AgNO3, 0.141N 10L
250-310-224 Silver Nitrate, AgNO3, 0.141N 20L
250-310-240 Silver Nitrate, AgNO3, 0.192N 500ml
250-310-241 Silver Nitrate, AgNO3, 0.192N L
250-310-242 Silver Nitrate, AgNO3, 0.192N 4L
250-310-243 Silver Nitrate, AgNO3, 0.192N 10L
250-310-244 Silver Nitrate, AgNO3, 0.192N 20L
250-310-260 Silver Nitrate, AgNO3, 0.280N 500ml
250-310-261 Silver Nitrate, AgNO3, 0.280N L
250-310-262 Silver Nitrate, AgNO3, 0.280N 4L
250-310-263 Silver Nitrate, AgNO3, 0.280N 10L
250-310-264 Silver Nitrate, AgNO3, 0.280N 20L
250-310-280 Silver Nitrate, AgNO3, 0.282N (BULK) 500ml
250-310-281 Silver Nitrate, AgNO3, 0.282N L
250-310-282 Silver Nitrate, AgNO3, 0.282N 4L
250-310-283 Silver Nitrate, AgNO3, 0.282N 10L
250-310-284 Silver Nitrate, AgNO3, 0.282N 20L
250-310-300 Silver Nitrate, AgNO3, 0.5N 500ml
250-310-301 Silver Nitrate, AgNO3, 0.5N L
250-310-302 Silver Nitrate, AgNO3, 0.5N 4L
250-310-303 Silver Nitrate, AgNO3, 0.5N 10L
250-310-304 Silver Nitrate, AgNO3, 0.5N 20L
250-310-320 Silver Nitrate, AgNO3, 1N 500ml
250-310-321 Silver Nitrate, AgNO3, 1N L
250-310-322 Silver Nitrate, AgNO3, 1N 4L
250-310-323 Silver Nitrate, AgNO3, 1N 10L
250-310-324 Silver Nitrate, AgNO3, 1N 20L
250-310-340 Sodium Acetate, CH3COONa, 1M 500ml
250-310-341 Sodium Acetate, CH3COONa, 1M L
250-310-342 Sodium Acetate, CH3COONa, 1M 5L
250-310-360 Sodium Acetate, CH3COONa, 20% w/v 500ml
250-310-361 Sodium Acetate, CH3COONa, 20% w/v L
250-310-362 Sodium Acetate, CH3COONa, 20% w/v 5L
250-310-380 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.1N 500ml
250-310-381 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.1N L
250-310-400 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.5% w/v 500ml
250-310-401 Sodium Arsenite, NaAsO2, 0.5% w/v L
250-310-420 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.02N 500ml
250-310-421 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.02N L
250-310-422 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.02N 5L
250-310-423 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.02N 10L
250-310-424 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.02N 20L
250-310-440 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.025N 500ml
250-310-441 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.025N L
250-310-442 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.025N 5L
250-310-443 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.025N 10L
250-310-444 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.025N 20L
250-310-460 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.0455N 500ml
250-310-461 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.0455N L
250-310-462 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.0455N 5L
250-310-463 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.0455N 10L
250-310-464 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.0455N 20L
250-310-480 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.05N 500ml
250-310-481 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.05N L
250-310-482 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.05N 5L
250-310-483 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.05N 10L
250-310-484 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.05N 20L
250-310-500 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.1N 500ml
250-310-501 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.1N L
250-310-502 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.1N 5L
250-310-503 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.1N 10L
250-310-504 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.1N 20L
250-310-520 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.2N 500ml
250-310-521 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.2N L
250-310-522 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.2N 5L
250-310-523 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.2N 10L
250-310-524 Sodium Carbonate, Na2CO3, 0.2N 20L
250-310-540 Sodium Carbonate, Na2CO3, 1N 500ml
250-310-541 Sodium Carbonate, Na2CO3, 1N L
250-310-542 Sodium Carbonate, Na2CO3, 1N 5L
250-310-543 Sodium Carbonate, Na2CO3, 1N 10L
250-310-544 Sodium Carbonate, Na2CO3, 1N 20L
250-310-560 Sodium Carbonate, Na2CO3, 5% w/v 500ml
250-310-561 Sodium Carbonate, Na2CO3, 5% w/v L
250-310-562 Sodium Carbonate, Na2CO3, 5% w/v 5L
250-310-563 Sodium Carbonate, Na2CO3, 5% w/v 10L
250-310-564 Sodium Carbonate, Na2CO3, 5% w/v 20L
250-310-580 Sodium Carbonate, Na2CO3, 10% w/v 500ml
250-310-581 Sodium Carbonate, Na2CO3, 10% w/v L
250-310-582 Sodium Carbonate, Na2CO3, 10% w/v 5L
250-310-583 Sodium Carbonate, Na2CO3, 10% w/v 10L
250-310-584 Sodium Carbonate, Na2CO3, 10% w/v 20L
250-310-600 Sodium Chloride 5L
250-310-601 Sodium Chloride L
250-310-602 Sodium Chloride 20L
250-310-620 Sodium Chloride, NaCl, 20% w/v 500ml
250-310-621 Sodium Chloride, NaCl, 20% w/v L
250-310-622 Sodium Chloride, NaCl, 20% w/v 5L
250-310-623 Sodium Chloride, NaCl, 20% w/v 10L
250-310-624 Sodium Chloride, NaCl, 20% w/v 20L
250-310-640 Sodium Chloride, NaCl, 24% w/v 500ml
250-310-641 Sodium Chloride, NaCl, 24% w/v L
250-310-642 Sodium Chloride, NaCl, 24% w/v 5L
250-310-643 Sodium Chloride, NaCl, 24% w/v 10L
250-310-644 Sodium Chloride, NaCl, 24% w/v 20L
250-310-660 Sodium Chloride, NaCl, 25% w/v 500ml
250-310-661 Sodium Chloride, NaCl, 25% w/v L
250-310-662 Sodium Chloride, NaCl, 25% w/v 5L
250-310-663 Sodium Chloride, NaCl, 25% w/v 10L
250-310-664 Sodium Chloride, NaCl, 25% w/v 20L
250-310-680 Sodium Chloride, NaCl, 30% w/v 500ml
250-310-681 Sodium Chloride, NaCl, 30% w/v L
250-310-682 Sodium Chloride, NaCl, 30% w/v 5L
250-310-683 Sodium Chloride, NaCl, 30% w/v 10L
250-310-684 Sodium Chloride, NaCl, 30% w/v 20L
250-310-700 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.01N 500ml
250-310-701 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.01N L
250-310-702 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.01N 4L
250-310-703 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.01N 10L
250-310-704 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.01N 20L
250-310-720 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.025N 500ml
250-310-721 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.025N L
250-310-722 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.025N 4L
250-310-723 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.025N 10L
250-310-724 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.025N 20L
250-310-740 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0375N 500ml
250-310-741 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0375N L
250-310-742 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0375N 4L
250-310-743 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0375N 10L
250-310-744 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0375N 20L
250-310-760 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0394N 500ml
250-310-761 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0394N L
250-310-762 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0394N 4L
250-310-763 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0394N 10L
250-310-764 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.0394N 20L
250-310-780 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.5N 500ml
250-310-781 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.5N L
250-310-782 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.5N 4L
250-310-783 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.5N 10L
250-310-784 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 0.5N 20L
250-310-800 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 2N 500ml
250-310-801 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 2N L
250-310-802 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 2N 4L
250-310-803 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 2N 10L
250-310-804 Sodium Thiosulfate, Na2S2O3, 2N 20L
250-310-820 Nước, Khử ion hóa (18 Megohms) 5L
250-310-821 Nước, Khử ion hóa (18 Megohm/cm) 10L
250-310-822 Nước, Khử ion hóa (18 Megohm/cm) 20L
250-310-825 Nước, HPLC Grade 4L ea
250-310-840 Dung dịch chuẩn nước cứng 1 500ml
250-310-841 Dung dịch chuẩn nước cứng 1 L
250-310-842 Dung dịch chuẩn nước cứng 1 5L
250-310-860 Dung dịch chuẩn nước cứng 2 500ml
250-310-861 Dung dịch chuẩn nước cứng 2 L
250-310-862 Dung dịch chuẩn nước cứng 2 5L
250-310-880 Dung dịch chuẩn nước cứng 3 500ml
250-310-881 Dung dịch chuẩn nước cứng 3 L
250-310-882 Dung dịch chuẩn nước cứng 3 5L
250-310-900 Dung dịch chuẩn nước cứng 4 500ml
250-310-901 Dung dịch chuẩn nước cứng 4 L
250-310-902 Dung dịch chuẩn nước cứng 4 5L
250-310-920 Dung dịch chuẩn nước cứng 5 500ml
250-310-921 Dung dịch chuẩn nước cứng 5 L
250-310-922 Dung dịch chuẩn nước cứng 5 5L

 

  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.