Kính hiển vi điện tử để bàn Hitachi TM4000 II / TM4000Plus II
Kính hiển vi điện tử để bàn Hitachi TM4000 II / TM4000Plus II
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Máy kéo nén vạn năng 2000 kN
Máy kéo nén vạn năng 2000 kN
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Máy kéo nén vạn năng công nghiệp
Máy kéo nén vạn năng công nghiệp
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
Máy phát hiện kim loại Sentinel™ Multiscan
Máy phát hiện kim loại Sentinel™ Multiscan
Tình trạng: Kiểm tra
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành
Giá bán: Liên hệ
trở lại
tiếp theo