Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Đo lường & Kiểm nghiệm

Quy trình hiệu chuẩn quang kế của Palintest

1282 lượt - 2017-10-02 10:21:32

Quy trình hiệu chuẩn một quang kế

Palintest hiệu chuẩn quang kế sử dụng các tiêu chuẩn mầu được chứng nhận và có thể truy xuất ngược theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc gia National Physical Laboratory (NPL).

Các tiêu chuẩn được chứng nhận bởi nhóm kiểm tra chất lượng của chúng tôi trong các phòng thí nghiệm hiện sử dụng hoá chất xuất xứ rõ ràng, hiệu chuẩn bởi bên thứ 3, định cỡ và sản xuất theo lô nhỏ. Điều này đảm bảo dây truyền sản phẩm có khả năng truy xuất trong suốt quá trình sản xuất.

Các tiêu chuẩn sau đó được đặc trưng bởi độ truyền qua (% T) ở một bước sóng cụ thể sử dụng quang phổ chùm kép được hiệu chuẩn bên ngoài. Máy quang phổ được hiệu chuẩn bằng các tiêu chuẩn NPL.

Trong quá trình sản xuất quang kế, các thiết bị được hiệu chuẩn để đạt đúng độ truyền qua (% T) ở bước sóng quy định trên quang kế đó. Phương pháp hiệu chuẩn quang kế sử dụng các tiêu chuẩn nằm trong tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 và do đó sản phẩm của Palintest luôn được quản lý kiểm tra đầy đủ.

 

Tiêu chuẩn kiểm định hiệu chuẩn

Palintest cung cấp các tiêu chuẩn kiểm định (check standards) cho tất cả các dải đo của quang kế. Các tiêu chuẩn này được sản xuất theo cùng một cách như các tiêu chuẩn hiệu chuẩn và do đó có thể được quản lý và truy xuất tương tự.

Các tiêu chuẩn kiểm định cho phép người sử dụng kiểm định lại quang kế của mình ngay tại hiện trường có phù hợp với các thông số của chúng tôi. Họ không hiệu chuẩn lại photometer, mà chỉ đơn thuần để đảm bảo các quang kế vẫn hoạt động trong dải đặc điểm kỹ thuật và phù hợp với ứng dụng.

Tin liên quan