Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ
Trang chủ  /  Tin tức  /  Đo lường & Kiểm nghiệm

Phương pháp thể hiện kết quả kiểm tra đất

685 lượt - 2017-09-29 17:02:46

Nguyên tắc

Kết quả phân tích dinh dưỡng đất được Palintest thể hiện dưới đơn vị mg / L. Đây là phương thức biểu đạt tiêu chuẩn của Vương quốc Anh.

 

Một số phương pháp thể hiện khác của có thể được chuyển đổi như sau:

 

Kết quả tính bằng kg / ha:

Giả sử chiều sâu cày là 20cm, dung tích cày 1 ha là 2000m3. Một m3 là 1000 lít, vì vậy lớp cày bằng với 2 x 10^6 lít đất. Một Kg là 10^6 mg. Sử dụng các phương trình này sẽ tính toán được hệ số chuyển đổi.

Chất dinh dưỡng có trong đất (kg / ha) = 2 x chất dinh dưỡng có trong đất (mg / L).

 

Kết quả thể hiện bằng đơn vị mg / kg:

Để chuyển đổi các kết quả sang đơn vị này, cần biết khối lượng riêng của đất. Khối lượng riêng phụ thuộc vào kết cấu và trạng thái của đất, nhưng đối với đất khoáng thường ở trong khoảng 1,0 đến 1,5 kg / L. Khối lượng riêng thực tế cần được xác định để đo chính xác. Với mục đích minh hoạ hoặc khối lượng riêng có thể được giả định là 1,2 kg / l

Thành phần dinh dưỡng có trong đất (mg / kg) = dinh dưỡng có trong đất (mg / L) chia cho khối lượng riêng của đất (kg / L)

 

Kết quả thể hiện bằng đơn vị (mg / m2):

Giả sử chiều sâu cày là 20cm, diện tích là 1m2 đến tính được dung tích cày là 200lit. Hàm lượng chất dinh dưỡng có trong đất (mg / m2) = 200 x dinh dưỡng có trong đất (mg / L).

Tin liên quan