Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Icons giỏ hàng Giỏ hàng 0
Tổng : đ

Hợp chất vô cơ SCP Science

Model:
Tình trạng: Liên hệ
Compounds are available in either 10g or 500g quantities depending on the product. Larger sizes are available on special request. Should you have a specific need, please contact your local sales representative.

+ All products meet American Chemical Society (ACS) specifications where applicable.
+ Compliance with recognized norms.
+ Complete with a Certificate of Analysis.
+ Documentation available for audit purposes.
+ Packaged in wide mouth bottle.
+ Easy dispensing.
Bảo hành: Chưa có thông tin bảo hành


Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng
  • Khung giờ giao hàng từ 8h00 - 18h00 hàng ngày.
  • Sản phẩm chính hãng, cung cấp CO & CQ.
  • Bảo hành miễn phí 03 tháng với hàng hóa tiêu hao và phụ kiện.
    Bảo hành miễn phí 12 tháng với máy chính.
  • Giá trên chỉ áp dụng đối với mặt hàng có sẵn.
    Đối với mặt hàng không có sẵn sẽ tính thêm phí vận chuyển.
Gửi email yêu cầu báo giá: info@redstarvietnam.com            Tất cả các ngày trong tuần
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-150-100 Thuốc nhuộm Acid Orange 12, 10g ea
250-150-105 Thuốc nhộm Alizarin Red S, 10g ea
250-150-110 Thuốc thử AlCl3.xH2O 500g ea
250-150-115 KAl(SO4)2 500g ea
250-150-120 AL2(SO4)3.xH2O, ACS ea
250-150-125 CH3COONH4, ACS, 500g ea
250-150-130 Thuốc thử NH4HCO3 500g ea
250-150-135 NH4Cl, ACS, 500g ea
250-150-140 NH4F, ACS, 500g ea
250-150-145 (NH4)6Mo7O24.4H2O 500g ea
250-150-150 NH4NO3, ACS, 500g ea
250-150-155 (NH4)2C2O4.H2O, ACS 500g ea
250-150-160 (NH4)2HPO4, ACS  500g ea
250-150-162 NH4H2PO4  ACS, 500g ea
250-150-165 (NH4)2SO4, ACS, 500g ea
250-150-170 K2Sb2(C4H2O6)2 500g ea
250-150-175 Axit Ascorbic (L-), C6H8O6, ACS, 500g ea
250-150-180 BaCl2H4O2 500g ea
250-150-185  Ba(OH)2. 8H2O, ACS  500g ea
250-150-190 Thuốc nhuộm sinh học Basic Fuchsin 10g ea
250-150-195 Na2B4O7. 10H2O, ACS (500g) ea
250-150-200 Axit Boric, ACS, 500g ea
250-150-205 Xanh Brilliant, 10g ea
250-150-210 Xanh Bromcresol, Muối Na, ACS, 10g ea
250-150-215 Chất chỉ thị màu Bromcresol Purple, Muối Na, 10g ea
250-150-220 Chất chỉ thị màu Bromophenol Blue, Muối Na, 10g ea
250-150-225 Xanh Bromthymol, Muối Na, ACS, 10g ea
250-150-230 Ca(CH3COO)2 . H2O ACS, 500g ea
250-150-235 CaCO3, ACS, 500g ea
250-150-240 Calcium Carbonate Chelometric Std, 100g ea
250-150-245 CaCI2. 2 H2O, ACS, 500g ea
250-150-250 CaSO4.2H2O, ACS, 500g ea
250-150-255 Chất chỉ thị Calmagite, 10g ea
250-150-260 CDTA Monohydrate, 500g ea
250-150-265 (NH4)4Ce(SO4)4 500g ea
250-150-270 Chlorophenol Đỏ, 10g ea
250-150-275 Citric Acid Anhydrous C6H8O7, ACS, 500g ea
250-150-280 CoCl2.6H2O, ACS 500g ea
250-150-285 Đỏ Congo, 10g ea
250-150-290 CuCSO4. 5H2O, ACS, 500g ea
250-150-295 Chất chỉ thị Đỏ Cresol, 10g ea
250-150-300 Chất chỉ thị m-Cresol Purple, 10g  ea
250-150-305 Tím tinh thể (tím gentian), 10g ea
250-150-310 (DTPA), C14H23N3O10, 500g ea
250-150-315 C10H14N2O8Na2. 2H2O, ACS, 500g ea
250-150-320 C10H12N2O8Na4. 2H2O, 500g ea
250-150-325 Muối Eosin Y Disodium, 10g ea
250-150-330 Erichrome Black T, 10g ea
250-150-335 NH4Fe(SO4)2 . 12H2O, ACS, 500g ea
250-150-340 FeCl3.6H2O, ACS, 500g ea
250-150-345 Fe(NO3)3.9H2O, ACS, 500g ea
250-150-350 Fe(NH4)2(SO4)2. 6H2O, ACS, 500g ea
250-150-355 FeSO4. 7H2O, ACS, 500g ea
250-150-360 NH2OH.HCl , ACS, 500g ea
250-150-365 iôt (I2), ACS, 500g ea
250-150-370 (CH3COO)2Pb.3H2O, ACS, 500g ea
250-150-385 (CH3COO)2Mg.4H2O, ACS, 500g ea
250-150-390 Magnesium Carbonate Basic, 500g ea
250-150-395 MgCl2.6H2O, ACS, 500g ea
250-150-400 MgSO4.7H2O, ACS, 500g ea
250-150-405 MnO2, 500g ea
250-150-410 MnSO4.H2O, ACS, 500g ea
250-150-415 HgCl2, ACS, 500g ea
250-150-420 Hg(NO3)2.H2O, ACS, 500g ea
250-150-425 HgSO4, ACS, 500g ea
250-150-430 Chất chỉ thị Metyl da cam, ACS, 10g ea
250-150-435 Chất chỉ thị Methyl đỏ, ACS, 10g ea
250-150-440 Chất chỉ thị Methyl tím, 10g ea
250-150-445 Xanh Methylen, 25g ea
250-150-450 Naphthol Green B, 10g ea
250-150-455 C6H7NO6Na2 , 500g ea
250-150-460 C2H2O.2H2O, ACS, 500g ea
250-150-465 Phenol đỏ, Muối Na, ACS, 10g ea
250-150-470 Bột Phenolphthalein, ACS, 500g ea
250-150-475 C8H8HgO2, 500g ea
250-150-480 Polysorbate 20 (hoặc Tween 20) 500ml
250-150-485 Polyvinyl Alcohol Hydrolized, 500g ea
250-150-490 K2B4O7.4H2O, 500g ea
250-150-495 KBrO3, ACS, 500g ea
250-150-500 KBr, ACS, 500g ea
250-150-501 KBr, ACS 0.02N, 20L 20L
250-150-505 K2CO3 khan, ACS, 500g ea
250-150-510 KCl, ACS, 500g ea
250-150-511 KCl, ACS, 50kg ea
250-150-515 Bột K2PtCl6, 10g ea
250-150-520 K2CrO4, ACS, 500g ea
250-150-525 K2Cr2O7 chuẩn, 500g ea
250-150-530 HOCOC6H4COOK, 500g ea
250-150-535 HOCOC6H4COOK, ACS, 500g ea
250-150-540 KOH, ACS, 500g ea
250-150-545 KIO3, ACS, 500g ea
250-150-550 KI, ACS, 500g ea
250-150-551 KI, ACS, (10kg) ea
250-150-555 KNO3, ACS, 500g ea
250-150-560 (COOK)2. H2O, ACS, 500g ea
250-150-565 KMnO4, ACS, 500g ea
250-150-570 K2S2O8, ACS, 500g ea
250-150-575 K2HPO4, ACS, 500g ea
250-150-580 KH2PO4, ACS, 500g ea
250-150-585 KNaC4H4O6.4H2O, ACS, 500g ea
250-150-590 K2SO4, ACS, 500g ea
250-150-595 KSCN, ACS, 500g ea
250-150-600 C7H6O3, ACS, 500g ea
250-150-605 AgCl, Thuốc thử, 500g ea
250-150-610 AgNO3, ACS, 500g ea
250-150-615 Ag2SO4, ACS, 500g ea
250-150-620 C2H3NaO2 khan, ACS, 500g ea
250-150-625 C2H3NaO2.3H2O, ACS, 500g ea
250-150-630 NaAsO2, 500g ea
250-150-635 NaHCO3, ACS, 500g ea
250-150-640 Na2B4O7.10H2O, ACS (Tetr), 500g ea
250-150-645 NaBr, ACS, 500g ea
250-150-650 Na2CO3 khan, ACS, 500g ea
250-150-655 Na3C6H5O7.2H20, 500g ea
250-150-660 NaF, ACS, 500g ea
250-150-665 Na2C3H5(OH)2PO4. 5-1/2 H2O, 500g ea
250-150-670 NaOH (dạng viên), ACS, 500g ea
250-150-675 Natri Metabisunfit khan, 500g ea
250-150-680 NaBO2 98%, 500g ea
250-150-685 NaNO3, ACS, 500g ea
250-150-690 Na2HPO4 khan, 500g ea
250-150-695 NaH2PO4. H2O, ACS, 500g ea
250-150-700 Natri Sulfit khan, ACS, 500g ea
250-150-705 Na2S2O3. 5H2O, ACS, 500g ea
250-150-710 Na2WO4. 2H2O, ACS, 500g ea
250-150-715 SnCl2.2H20, 500g ea
250-150-720 Starch, Dung dịch, ACS, 500g ea
250-150-725 SrCl2.6H2O, 500g ea
250-150-730 NH2SO3H, ACS, 500g ea
250-150-735 Chất chỉ thị Thymol xanh, muối Na, ACS, 10g ea
250-150-740 Thymolphthalein, ACS, 10g ea
250-150-745 Cl3CCOOH, ACS, 500g ea
250-150-750 Triton X-100 500ml 500ml
250-150-755 Xylene Cyanol FF, 10g ea
250-150-760 Xylenol dacam, muối Na, ACS, 10g ea
250-150-765 (CH3COO)2Zn. 2H2O, ACS, 500g ea
250-150-770 ZnCl2, ACS, 500g ea
250-150-775 ZnSO4. 7H2O, ACS, 500g ea
250-150-780 Dithizone ea
250-150-785 Axit Tartaric, ACS, 500g ea
250-150-790 NaCl, ACS, 500g ea
  • Đánh giá sản phẩm:

(Xem mã khác)